- Vil ikke lete etter rømte barn

Politiet frykter at banevernsinstitusjoner bevisst unnlater å lete etter rømte barn.

Barnevern
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I fjor kom politiet tilfeldig over flere barn i Oslos gater, som i lengre tid har vært på rømmen fra ulike institusjoner. Dette var barn som ingen hadde meldt savnet.

LES OGSÅ: Blir ikke meldt savnet

Nå sier politiet at økonomiske årsaker kan være årsaken til at de ikke blir etterlyst.

- Ved å si at barn rømmer fra institusjoner hele tiden, er det en delvis innrømmelse på at institusjonen kanskje ikke er riktig for dette barnet. Dermed kan den miste det økonomiske grunnlaget, sier leder for gatepatruljen i Oslo, Geir Nerland.

Samtidig legger han til at det kan være uklart hvorvidt barnehjemmene faktisk kjenner rutinene som gjelder ved rømning.

- Det kan være at regelverket er ukjent for de ansatte som jobber i institusjonene og at de ikke har kunnskaper om det, sier Nerland.

LES OGSÅ: Akuttplassering i barnevernet aukar Rusproblemer

Nerland mener situasjonen er alvorlig fordi flere av barna har store rusproblemer

- Og når de da er på drift med omfattende rusproblemer, så kan de for eksempel ryke på en overdose uten at noen leter etter dem, sier han.

- Så kan vi ha andre scenario der utsatte jenter som føler seg sviktet, og er lett påvirkelig, kommer i kontakt med menn over internett. De kan kanskje komme i et forhold der de oppsøker hverandre, og kan i verste fall bli seksuelt utnyttet, uten at de som har ansvaret for barna leter etter dem, forklarer Nerland.

LES OGSÅ: Barnevernsbarn bor alene på hotell

Skal varsle

Barnehjem har en lovpålagt plikt til å varsle både barnevern og politi når mindreårige forsvinner. Men svikt i rutiner gjør at politiet stadig finner rømte barn i Oslo, uten at de er etterlyst.

Senest før jul forsvant to jenter på 13 og 15 år fra en institusjon utenfor Oslo.

- De var borte i fire dager uten at institusjonen har meldt dem savnet, eller iverksatt søk etter barna. Og da kom vi i gatepatruljen over jentene på den nye plata i Oslo sentrum, sier Nerland.

Frykter mørketall

Politiet har varslet Barneombudet og Barne- og likestillingsdepartementet om saken, som nå berømmer politiet for å ha satt saken på dagsorden.

- Vi vil nå be politiet om å varsle det statlige barnevernet når de finner barn som har vært ute av institusjoner uten å ha blitt meldt savnet, slik at vi da kan ta det med de institusjonene det gjelder, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øye.

Politiet anslår at de i fjor fant 10 barnehjemsbarn på gaten i Oslo, som ikke var blitt meldt savnet. Men lederen for gatepatruljen frykter at tallene kan være mye høyere.

- Vi kan bare vise til enkeltsaker, men jeg ser ikke bort fra at mørketallene kan være veldig store, sier Nerland.

- Bør tas på alvor

Uansett om det er høye eller lave tall, mener statssekretæren i Barnedepartementet at saken må tas på alvor.

- Jeg sitter ikke med noe tall som kan tilsi at det er store mørktetall, men uansett om det er mange eller få, så er det alvorlig nok. Når barnevernet har tatt over ansvaret for barna, har de også tatt over foreldrerollen. Ingen foreldre skal leve med at ingen vet hvor barna deres er, sier Øye.