Mener kommuner trikser med barnevernspenger

Fellesorganisasjonen i Østfold tror kommuner trikser med øremerkede penger til barnevernet.

Kristine Hval Blekken, fylkessekretær i Fellesorganisasjonen i Østfold

Hovedtillitsvalgt Kristine Hval Blekken får flere signaler om at øremerkede penger til barnevernet blir trikset med.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

I fjor fikk kommunene nesten 14 millioner kroner til å styrke barnevernet. Tillitsvalgte i kommunene sier det motsatte skjer, og at det trikses med de ekstra stillingene.

Hovedtillitsvalgt Kristine Hval Blekken har fått flere signaler om at pengene ikke blir brukt slik de skal.

– Vi opplever dette som et signal om at noen kommuner ikke erkjenner at for å kunne hjelpe barn, må de opprette flere stillinger, sier hun til NRK.

– Bevisst underbemanning

Noen kommuner skal ha opprettet barnevernsstillinger, men samtidig tatt bort like mange stillinger som de må lønne selv.

Andre kommuner skal ha lempet ekstra oppgaver på barnevernet utover det som er lovpålagte oppgaver, mens én kommune bare har deltidsstillinger.

Hval Blekken ser svært alvorlig på saken.

– Vi kan ikke se det som noe annet enn en bevisst underbemanning av tjenesten, sier hun til NRK.

Vil varsle departementet

Nå har fagforbundet til de barnevernsansatte bedt om en oversikt fra Fylkesmannen i Østfold, som viser hvordan kommunene bruker pengene.

Inger-Lise SKartlien

Inger-Lise Skartlien er nestleder i kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon.

Foto: NRK

Hval Blekken mener imidlertid at det ikke er nok.

– Det at dette skjer i det hele tatt er nok til at vi ser for oss å løfte dette til Barne- og likestillingsdepartementet, forklarer hun.

– Vi må høre med dem om dette er i tråd med den styrkingen av barnevernet som de har vedtatt, sier Blekken.

Nestleder i kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, Inger-Lise Skartlien, er ikke kjent med dette. Hun sier de vil se nærmere på saken.