Hopp til innhold

- Ikke den vanskeligste saken

- Torgersen-saken har vært krevende og omfattende, men ikke den vanskeligste vi har hatt, sier leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen.

Janne Kristiansen
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Hun sier at kommisjonen har vurdert Torgersen-saken etter vilkårene som gjelder for dommer avsagt både før og etter 1980.

Vilkårene for gjenopptakelse av nyere saker der dom falt etter 1980 er mindre strenge enn de er for eldre dommer.

Fant ikke dommen tvilsom

For gamle saker er vilkåret for gjenopptakelse at dommen blir funnet meget tvilsom. For nyere saker holder det om kommisjonen finner at det er tvilsomt om dommen er riktig.

- Kommisjonen har funnet at det ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Torgersen-saken. Det gjelder uansett om den vurderes etter eldre eller nye vilkår, sier Kristiansen.