Hopp til innhold

- En udemokratisk prosess

Tyrkisk-kurdisk politiker med asyl i Europa har sittet 4 måneder i norsk fengsel. Hans norske støttespiller er flau over det hun mener er en udemokratisk prosess.

Seher Aydar

Seher Aydar i Kurdisk kulturforening er flau over måten norske myndigheter har behandlet Mustafa Sarikaya.

Foto: Else Karine Archer

Mustafa Sarikaya landet på Moss lufthavn Rygge i januar i år. Han var invitert til Norge for å delta på et todagers seminar. Men han ble fengslet med det samme han landet på norsk jord.

– Han har vært fengslet i fire måneder, og ble sluppet fri mot meldeplikt. Hans møte med Norge mangler fullstendig de demokratiske verdiene som vi pleier å være stolte av. Det sier Seher Aydar i Kurdisk kulturforening, som er Sarikayas talsperson i denne saken,

Stoppet på alle grenser, men aldri arrestert

Mustafa Sarkaya

Mustafa Sarikaya ble i mai løslatt mot meldeplikt etter fire måneder i varetekt. Onsdag skal Moss tingrett ta stilling til om han kan utleveres til Tyrkia.

Foto: Privat

Sarikaya var med på å starte det kurdiske sosialdemokratiske partiet DTP. I 2009 ble hundrevis av opposisjonelle politikere og hans partifeller i Tyrkia arrestert. Sarikaya flyktet landet og fikk politisk asyl i EU-landet Kypros.

Men fordi Tyrkia har utstedt internasjonal etterlysningsordre på en rekke opposisjonelle i eksil, blir disse stanset hver gang de krysser en grense.

Overreaksjon og sendrektighet

I en kronikk i Klassekampen tirsdag forteller Sarikaya at han er vant til å bli stoppa, men når bakgrunnen for etterlysningen blir sjekka, så slippes han over grensen. Men ikke i Norge. Her har myndighetene vært usikre på om han skal utleveres til Tyrkia.

– De har holdt han i varetekt mens de venter på en utredning. De skal finne ut om vilkårene for utlevering er til stede. Men dette skulle jo vært ganske åpenbart allerede fra starten av og er fullstendig unødvendig, sier Sarikayas norske advokat Arild Humlen. Han kaller fengslingen en overreaksjon og unødvendig sendrektig.

– Det mest kritikkverdige er at myndighetene har holdt ham fire måneder i varetekt, sier Humlen.

Blir mest sannsynlig løslatt

Onsdag skal Moss tingrett ta stilling til om den tyrkisk-kurdiske politikeren skal utleveres til Tyrkia. Etter en lang utredning blir nå trolig mannen satt fri, ifølge advokaten. Han mener det ikke er noen tvil om Sarikayas videre skjebne i Norge.

– Nei, både påtalemyndigheten, han selv og muligens også Justisdepartementet er av den oppfatning av at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, sier Humlen. Han mener det i tillegg finnes absolutte hindringer mot å utlevere han til Tyrkia.

– Har han begått politiske lovbrudd i Tyrkia, så er jo det en absolutt hindring for utlevering. For det andre har han vern mot utlevering til Tyrkia fordi han har asylstatus. I tillegg er det ikke grunnlag for å hevde at han er skyldig i de påstandene de tyrkiske myndighetene har fremsatt, hevder Humlen.

– Kan ikke anklage folk for legal aktivitet

Tyrkiske myndigheter hevder politiske opposisjonelle er terrorister, men Seher Aydar i Kurdisk kulturforening her i Norge er av en helt annen oppfatning.

– Vanlig og helt legal politisk aktivitet er jo nok for at Tyrkia anklager folk. Og legalt politisk arbeid og det å være i opposisjon må være en rettighet som vi beskytter i Norge, og ikke noe vi skal være med å anklage, sier Aydar til NRK.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken fordi den skal opp for retten. Men i et svar til SVs Bård Vegar Solhjell i Stortinget i juni sa justisminister Anders Anundsen at utlevering fra Norge ikke kan skje dersom det må antas å være alvorlig fare for at vedkommende på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller politiske forhold ville bli utsatt for forfølgelse.