NRK slipper å oppgi kilde

Redaksjonssjef i Brennpunkt, Vibeke Haug, slipper å oppgi en 22.juli-kilde til Spesialenheten for politisaker. Høyesterett omgjorde lagmannsrettens dom i dag.

Ane Stokland

Spesialenheten for politisaker ved Guro Kleppe, tapte mot NRK i Høyesterett, representert ved Ane Stokland (t.h.)

Foto: Mario Torres / NRK

11. juni i år var dommen fra Borgarting lagmannsrett at Vibeke Haug måtte besvare hvem som formidlet tilbudet om kjøp av materiale fra 22. juli-saken til NRK, og innholdet i den informasjonen som ble tilbudt.

NRK anket til Høyesterett, og anken ble tatt opp til behandling 27. september. Saken startet 13. mars i år, hvor Spesialenheten for politisaker begjærte opphevelse av kildevernet for Vibeke Haug. NRK vant i tingretten, men Spesialenheten anket videre til lagmannsretten.

– Prinsipielt viktig avgjørelse

Ane Stokland

NRK vant frem med sin anke i Høyesterett. Ane Stokland prosederte for NRK.

Foto: Mario Torres / NRK

NRK-advokat Ane Stokland er helt klar på hvor viktig denne avgjørelsen er for NRK, og for retten til kildevernet.

– Dette er en prinsipielt viktig avgjørelse. Den viser at kildevernet står meget sterkt. Og Høyesterett legger til grunn at det er den langsiktige effekten av å gjøre unntak fra kildevernet som er det vesentlige i disse sakene. Det at ethvert unntak fra kildevernet vil ha en «chilling effekt» - at potensielle kilder vil forsvinne og at medias informasjonskanaler vil tørke ut, sier Stokland til Torget.

Vanskelig avveiningsspørsmål

I sin dom har Høyesterett lagt vekt på at kildevernet veier tyngst, men at det var et vanskelig avveiningsspørsmål.

– Saken reiser et vanskelig avveiningsspørsmål, der to viktige formål står mot hverandre. På grunnlag av de strenge vilkår som gjelder for å gjøre unntak fra kildevernet, er jeg imidlertid kommet til at hovedregelen må følges her, står det i dommen.

Og hvorvidt en avsløring av kilden ville hjulpet politiet i etterforskningen, var også en viktig avveining for Høyesterett.

Det ble også lagt vekt på at NRK valgte å takke nei til tilbudet fra kilden, og at det bidrar heller til det motsatte, nemlig å motvirke korrupsjon. I tillegg til at NRK slipper å oppgi navnet på kilden, må justis- og beredskapsdepartementet betale saksomkostninger på 155.710 kroner til Vibeke Haug innen to uker.