Hvem blir berørt av teknologiskiftet?

 

I første rekke er det dem som i dag bruker bord- eller takantenne til å ta ned sine fjernsynssignaler som blir berørt av skiftet i distribusjonsteknologi.

Men siden NRK benytter anledningen til å utvide kanaltilbudet vil alle fjernsynsseerne i Norge ha glede av skiftet.

Mange har flere enn ett tv-apparat i husstanden sin. Selv om hovedapparatet er tilknyttet kabel- eller satellittmottak, er det ofte slik at tv nummer to og tre benytter vanlig tak- eller bordantenne. Når det gamle analoge bakkenettet avvikles må man skaffe seg en dekoderboks også til disse apparatene for fortsatt å kunne se tv på dem.