Støy som forstyrrer

Noen produkter avgir støy som kan forstyrre tv- og radiosignaler, mobilmottak og gjøre trådløse nett tregere.

DAB-radio med music angel

Noen minihøyttalere avgir elektromagnetisk støy som ødelegger for mottak av radiosignaler. Løsningen i dette tilfellet er å øke avstanden mellom minihøyttaleren og radioen.

Foto: Michel Gascoin

Brøytebiler, gravemaskiner eller andre store kjøretøy er ofte utstyrt med ekstra lyskastere eller lysbarer. Noen av disse produktene kan avgi støy som ødelegger for mottaket av radiosignaler når lyset er på. Dette gjelder både FM og DAB. For kjøretøy kan en løsning være å installere et EMC-filter for LED. I andre tilfeller bør lyskilden byttes ut. Ta kontakt med leverandør for en alternativ løsning. NRK har testet mange lyskastere og kun et fåtall forstyrrer radiosignaler.

Ifølge regelverket skal elektrisk utstyr og elektriske installasjoner ikke forårsake større elektromagnetiske forstyrrelser enn at annet elektrisk utstyr kan fungere normalt. Men selv om et enkelt produkt er innenfor grenseverdien og dermed uproblematisk, så kan flere produkter av samme type til sammen skape såpass mye støy at det forårsaker forstyrrelser.

Også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber med å kartlegge hvilke lys-produkter som skaper støy.

Du kan rapportere om lyspærer eller andre produkter som støyer til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Send bekymringsmelding

DSB kan nedlegge omsetningsforbud mot utstyr som støyer for mye.

Problemer med radiomottaket kan også ligge andre steder, for eksempel i antennemonteringen. Store kjøretøy bør ha utvendig antenne. Sjekk også dekningen for området du er i.