Informasjon fra NRK

Dette er fredet

Deler av NRKs bygninger og parkområde på Marienlyst i Oslo er fredet av Riksantikvaren.

Riksantikvaren har fredet deler av Radiohuset og parkområdet rundt. Bli med på en tur gjennom bygget og gjenopplev øyeblikk fra NRK-historien.

Bli med på en tur gjennom Radiohuset på Marienlyst i Oslo og gjenopplev samtidig noen øyeblikk fra NRK-historien.

25. mai 2018 markerte Riksantikvaren fredningen av Radiohuset på Marienlyst og 12 andre kulturanlegg i Norge.

I begrunnelsen for fredningen skriver Riksantikvaren blant annet dette: Radiohuset er tegnet av arkitekt Nils Holter. Bygningen har høy arkitektonisk verdi der både eksteriør og mange opprinnelige interiører har høy standard og kvalitet for sin tid, både med hensyn til formgivning og materialbruk. Husets fløyer med fasader mot syd, øst og vest og med Store Studio som en satellitt mot øst er bygningens eldste deler fra perioden 1938-1950.

Av vesentlig verdi er også studioene for produksjon av radioprogrammer der det ble benyttet datidens nyeste og beste bygningsteknologi for formålet.

Formålet med fredningen er å bevare et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et radiohus oppført i perioden 1938-1950. Videre er formålet å ivareta de mange originale detaljer i alt fra arkitektur til interiører i enkelte rom og møbler. Fredningen omfatter også deler av utomhusområdet.

Les: Riksantikvarens fredningsdokument for NRK Marienlyst

Se:

Fredag 25. mai freder Riksantikvaren Store Studio på Marienlyst og 12 andre viktige kulturbygg over hele landet. Bygningene er del av Kulturdepartementets landsverneplan. Fredningen blir markert med en festforestilling som starter kl. 12.00 i Store Studio. Forestillingen blir ledet av Rune Gokstad og Øystein Bache, og Kringkastingsorkestret spiller under ledelse av orkestrets sjefdirigent Miguel Harth-Bedoya.

Se igjen festforestillingen i Store Studio fredag 25. mai 2018 da det ble markert at Riksantikvaren fredet norske 13 kulturbygg - deriblant deler av Radiohuset med Store Studio.

Les: Historien om "Det hvite hus"