Vil tette tapssluket i India

Telenor skal nå konsentrere sin India-satsing i færre regioner for å redusere tapene. Målet er at virksomheten skal gå i null i løpet av neste år.

Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og Telenor tjener mindre penger enn i fjor. Likevel er markedsaktørene fornøyd.

Foto: Johan B. Sættem

Espen Torgersen, aksjeanalytiker i Carnegie

Carnegie-analytiker Espen Torgersen mener at Telenors målsetning om å gjøre India-satsingen selvfinansierende i løpet av neste år står til troende.

Foto: Johan B. Sættem

Får norske næringslivsledere har fått så mye kjeft det siste halve året som konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor, etter at selskapet i februar ble fradømt sine indiske mobillisenser etter en korrupsjonsskandale.

Midt under finanskrisen i 2008 gikk selskapet inn i India etter at et samlet analytikerkorps mente selskapet hadde tatt seg vann over hodet.

Men etter dagens resultatfremleggelse for andre kvartal var både investorer og analytikere fornøyde med det de fikk høre.

Klokka 13.20 har aksjekursen i Telenor steget 2,5 prosent på grunn av resultatfremleggelsen, mens hovedindeksen ligger paddeflat.

– Vi skal være glad for at vi har et kvartalsresultat som mottas på den måten. Grunnen er at vi i motsetning til andre teleselskapet greier å vokse, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Selskapet oppnådde i andre kvartal en inntektsvekst på 5 prosent, men tjente mindre penger enn i samme periode i fjor.

LES OGSÅ: Svakere resultater fra Telenor

Kutter India-satsingen til færre regioner

Telenor skal nå kutte India-satsingen fra 13 til 9 regioner i landet, og styrke virksomheten i de områdene der selskapet står sterkest.

LES OGSÅ: Telenor avskriver hele India-investeringen

– Det vi nå venter på er de regulatoriske avklaringene, hva som blir de endelige rammebetingelsene for hvordan de nye lisensene skal bli. Derfor konsentrerer vi nå virksomheten i færre geografiske områder, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor til NRK.no.

Uninor-skandale i India

Telenors virksomhet i India, Uninor, har nå 34 millioner kunder. I løpet av 2.kvartal valgte to milioner nye indere å bruke kontantkort fra Uninor.

Foto: Joar Hoel Larsen / NRK

Han sier at hva som blir utfallet av rammebetingelsene er helt avgjørende for om Telenor vil fortsette sin virksomhet i landet.

I utgangspunktet skulle rammebetingelsene inkludert startprisen i lisensauksjonen være på plass i løpet av utgangen av august, men etter alt å dømme vil avgjørelsen bli utsatt.

Det som er målet for Baksaas & co, er å gjøre India-operasjonen selvfinansierende i løpet av 2013.

LES OGSÅ: 143 millioner til Baksaas

Har tapt 1,2 milliarder i India hittil i år

Hittil i år har selskapet tapt 600 millioner kroner på driften i India i begge av årets to første kvartaler.

Baksaas mener imidlertid at det er feil å fokusere på tapene, som han mener skyldes de store investeringene.

– Det er ikke mulig å gå inn i et nytt land uten å ha minustall på grunn av investeringer de første årene. India er et stort land, og det koster å etablere seg der, sier Baksaas.

Han viser til at mens investeringsfasen i Norge var syv år, er denne fasen kuttet til tre år når det gjelder satsingen i India.

– Stor usikkerhet rundt selskapet

For nok en gang var det India-satsingen som sto i fokus for så godt som alle spørsmålene fra analytikerne i salen.

Uninor

Midt under finanskrisen i 2008 varslet Telenor at selskapet ville gjøre store investeringer i India. Snart kommer avgjørelsen som kan være et være eller ikke være for selskapet i India.

Foto: Aftenposten/Svein Erik Furulund

Carnegie-analytiker Espen Torgersen sier til NRK.no at det skyldes at det som skjer i India er usikkert, og innebærer store konsekvenser for selskapet.

– I ene øyeblikket kan selskapet tape mange milliarder hvis de må trekke seg ut, og i det andre øyeblikket så kan de velge å gå videre, som i så fall vil innebære milliardinvesteringer for fremtiden, sier Torgersen.

Analytikeren sier at Telenor virker å ha god kontroll med driften i India.

– Men at de greier å holde limet i organisasjonen i en slik situasjon er unektelig positivt, sier Torgersen.

Han sier at han ikke har noen grunn til å tvile på at selskapet vil kunne greie å oppnå målsetningen om å gå i null i India basert på tallene som er rapportert.

– Men det er klart at dersom de skal investere nye 10 milliarder for å fortsette virksomheten i India så skal de ha avkastning på de pengene også. Det dreier seg om mer enn den løpende driften her og nå, sier Torgersen.