Økokrim ønsker strengere straff for SAS

Økokrim vil ha strengere straff for SAS i industrispionasjesaken som behandles i Høyesterett i dag.

Amadeus

Bookingsystemet Amadeus

Foto: NRK

Det var Økokrim som anket saken fra lagmannsretten, hvor SAS ble funnet skyldig i industrispionasje.

Vil øke boten til 8 mill

SAS ble i Borgarting lagmannsrett i oktober dømt til å betale

konkurrenten Norwegian en bot på fire millioner kroner fordi SAS uberettiget innhentet og brukte bedriftshemmeligheter fra Norwegian gjennom bookingsystemet Amadeus.

Økokrim vil imidlertid bøtelegge SAS med 8 millioner kroner.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim har anket dommen på bakgrunn av paragraf 294 om uberettiget bruk av forretningshemmeligheter, og paragraf 145 om inntrenging i datasystem.

- Har ikke gjort noe galt

Hun har tidligere uttalt at det er for lite praksis på dette området, og at de derfor synes det vil være interessant å få Høyesterett til å se på hvor høyt bøtenivået bør være.

- Denne saken har vært en kjempebelastning, både for selskapet og de enkeltpersonene som har vitnet. Vi mener at SAS ikke har gjort noe galt, sier kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene i SAS til NTB.

Norwegian har siden i fjor forberedt et sivilt erstatningskrav på flere hundre millioner kroner mot SAS i forbindelse med industrispionasjesaken.

Store tap

Advokat i Norwegian, Anders Ryssdal, sier at saken kommer opp i Asker og Bærum tingrett i april neste år.

– Der skal retten ta stilling til om det foreligger et erstatningsgrunnlag, og i tilfelle hvor stor erstatningen bør bli. Vi holder fast på at selskapet kan ha tapt flere hundre millioner kroner, sier Ryssdal.

Han forteller at Norwegian jobber med å foreta beregninger for hvor store tap selskapet er blitt påført.

– Norwegian ble jo hemmet i konkurransen mot SAS så lenge dette ulovlige innsynet fant sted. Saken som går i Høyesterett i dag, har ingen direkte betydning for erstatningskravet, sier Ryssdal til NTB.

Det er foreløpig ikke klart når Høyesterett vil komme med en avgjørelse i industrispionasjesaken.

Næringslivets Sikkerhetsråd advarer mot industrispionasje

Les også disse sakene etter dommen i Borgarting lagmannsrett:

4. oktober 2007: SAS anker spionasjedom  

2. oktober 2007: Norwegian varsler søksmål