- Boligprisene vil dempes

Norske boligkjøpere skal normalt ikke få lån i bankene hvis de ikke selv kan stille med minst 10 prosent egenkapital. Det har Finanstilsynet bestemt.

Bjørn Skogstad Aamo, direktør i Finanstilsynet

Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Finanstilsynet pålegger bankene nye regler som gjør at de i praksis ikke får fullfinansiere boliger. Det rammer først og fremst unge uten egenkapital.

Foto: Johan B. Sættem

Finanstilsynet har idag lagt frem et nytt rundskriv til bankene med retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis når det gjelder boliglån.

I praksis vil trolig bankenes mulighet til å fullfinansiere boliger bli borte.

- Det er viktig å huske på at finanskrisen startet med et boligmarked som gikk amok, sier Finanstilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo.

LES: Svakere boligprisvekst enn ventet

LES: Vil ha strengere krav til bankene

Får ikke lån uten egenkapital

Hovedkravet blir at norske banker normalt ikke skal gi lån utover 90 prosent av boligens verdi.

- Dette er ikke noen absolutt krav, men hvis bankene skal gå høyere enn dette må man ha en tilleggssikkerhet, sier Skogstad Aamo.

Målet med de nye kravene er å gjøre bankene og husholdningene mer robuste.

LES: Mange kjøper bolig over evne

- Vil ramme de unge

Administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) sier i en pressemelding at de nye reglene vil ramme unge som skal inn på boligmarkedet.

- Vi tror bankene nokså greit skal kunne leve med tilsynets anbefalinger. På den annen side vil anbefalingene blant annet ramme unge i etableringsfasen som skal inn på boligmarkedet, sier Hyttnes.

Han mener at det er et faktum at bankene har svært lave tap på boliglån, og mener boliglånsundersøkelsen Finanstilsynet har gjennomført har store metodiske svakheter.

- Kan føre til fall i boligprisene

- På kort sikt kan innstrammingen føre til et fall i boligprisene, sier Bjørn Erik Øye, som er administrerende direktør i Prognosesenteret.

Han begrunner det med at når bankene ikke lenger får fullfinansiere boliger, vil de unge førstegangskjøperne uten egenkapital i praksis bli borte fra budrundene.

Også Finanstilsynet selv tror de nye retningslinjene vil føre til reduserte boligpriser.

- Vi vil tro at dette vil få en viss dempende effekt på boligprisene, sier Bjørn Skogstad Aamo.

Han har også et ris bak speilet for å få bankene til å gjøre som tilsynet vil.

- Dersom en bank fortsetter å gi store lån uten tilstrekkelig sikkerhet kan Finanstilsynet foreta ekstra inspeksjoner og i tillegg pålegge bankene individuelle kapitalkrav, sier Finanstilsynets direktør.