Hopp til innhold

Vil droppe store klimakutt hjemme

LOs ledende økonomer ber regjeringen droppe store klimakutt i Norge, og vil at oljesektoren og industrien skjermes.

Gassflammer ved oljebrønn

LO-økonomer mener klimaforliket bygger på gale forutsetninger.

Foto: VAHID SALEMI / AP

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

De tar nå et oppgjør med en klimadebatt de mener baserer seg på dårlige analyser.

– Det er to grunner til at forutsetningene klimaforliket baserte seg på ikke holder. Det ene er selvsagt kostnadene som blir mye høyere, men det viktigste er at klimaeffekten ikke blir slik forliket forutsatte, sier LO-økonom Knut Thonstad.

Han og kollega Eystein Gjeldsvik ber regjeringen droppe miljøforkjempernes mål om at to tredeler av norske klimakutt skal skje innenlands.

Vil frede oljenæringen og industrien

I fagbladet Samfunnsøkonomen ber de om at oljenæringen og industrien som er underlagt EUs kvotemarked skal fredes for klimakutt når klimameldingen legges fram.

– Da Stortinget vedtok ambisjonen om å kutte to tredeler hjemme hadde man et sett av forutsetninger som viste seg å være my billigere enn det reelt sett har vist seg å være.

– Dere mener at målet om to tredeler bygger på gamle og dårlige økonomiske analyser som gjør at det nå må legges til side?

– Ja, det kan du godt si, og at forliket ikke har den virkningen som var tilsiktet, sier Thonstad.

Siden kvotemarkedet ikke fungerer optimalt, mener de kutt i kvotepliktig sektor kun vil flytte forurensning til andre land. Selv om oljenæringen ikke kan flytte, frykter de industridød i andre sektorer.

De bommer

Trine Skei Grande

Venstreleder Trine Skei Grande mener LO-økonomenes regnestykke er galt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Venstres Trine Skei Grand mener at de bommer.

– Regnestykket baserer seg jo ikke på at vi er en del av et internasjonalt marked som skal gjøre dette sammen. De har heller ikke regnet på alle de næringsmulighetene som ligger i en god klimapolitikk nasjonalt. Norge vil sakke kraftig akterut med norske arbeidsplasser dersom vi ikke klarer å gjøre denne omstillingen. Det siste er at de baserer seg på et regnestykke om hvor det er billigst å gjøre ting. Det er ingen ting som er billigst å gjøre i Norge.


Uten å ville peke på noe konkret, mener de to LO-økonomene at en overopphetet klimadebatt ødelegges av lettvinthet.

– Det er på en måte en idé i Norge om at vi skal sette et slags norsk flagg på utgiftskutt som norske bedrifter gjennomfører, sier Gjeldsvik.

– Har deres økonomiske resonnement gjenklang i Finansdepartementet og Arbeiderpartiet?

– Ja, det vil jeg tro. Vi er jo ikke ukjente med synspunktene i Arbeiderpartiet og Finansdepartementet.

Trine Skei Grande frykter at vi får se at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er helt like i miljøpolitikken, og at LO er med på å pushe fram det.

– Vi trenger virkelig en klimapolitikk som hører framtida til, som kan skape framtidige arbeidsplasser og det samfunnet vi skal leve i i framtida, sier hun.