Hopp til innhold

Oljefondet tvinges til å investere i råtten statsgjeld

En geografisk tvangstrøye tvinger Oljefondet til å kjøpe stadig mer statsobligasjoner i søreuropeiske land jo lengre ned i gjeldsmyra de synker.

Direktør i Oljefondet, Yngve Slyngstad

Oljefondsjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen har bedt Finansdepartementet om å endre den såkalte referanseporteføljen som fondet er tvunget til å følge. Vi får se til våren, svarer Finansdepartementet.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Reglene Stortinget har vedtatt for Oljefondet gjør at pensjonsfondet må investere i stadig mer søreuropeisk statsgjeld jo mer forgjeldet landene blir.

I praksis betyr Oljefondets mandat at land som Italia får låne mer penger fra Norges utenlandske pensjonsfond jo større statsgjeld landet har.

– Realiteten i mandatet blir at man låner ut mest penger til de landene som har tatt på seg for stor gjeld, sier analysesjef for kreditt Pål Ringholm i First Securities til NRK.

Ringholm mener Oljefondets forvaltere er svært dyktige, men at begrensninger i mandatet tvinger pensjonsfondet inn i for store investeringer i enkeltland som de ikke ville gjort i samme omfang dersom de kunne latt være.

Eksempelvis har Oljefondet lånt ut 63 milliarder kroner til Tyskland og nesten like mye til Italia, selv om den tyske økonomien er 60 prosent større enn den italienske, målt i verdiskapning (bruttonasjonalprodukt). (kilde: CIA world fact book).

Steinar Mediaas

Økonomikommentator Steinar Mediaas i NRK mener reglene for hvordan oljefondet forvaltes må endres.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

I stedet for at størrelsen på økonomien i det enkelte land bestemmer hvor mye Oljefondet skal låne ut, er det nivået på landets statsgjeld som er avgjørende.

– Oljefondet har på grunn av sitt mandat for få egg i kurven, og de eggene man har er for store, sier Ringholm.

Han mener at dagens mandat gjør at Oljefondet tar et begrenset antall veddemål med for stor risiko, og at investeringene i italiensk statsgjeld viser hvor galt det kan bli med dagens mandat.

LES OGSÅ: Eurolederne dro i land bankavtale på overtid

LES OGSÅ: Merkel: – Det er nå eller aldri

– Fullstendig hodeløst

Økonomikommentator Steinar Mediaas i NRK kaller den forvaltningen som Stortinget har pålagt Oljefondet å drive for fullstendig hodeløs.

– Mandatet fra Stortinget gjør at Oljefondet tvinges til å investere i råtten statsgjeld, sier Mediaas.

Han viser til at Oljefondets mandat om å investere 60 prosent av fondets obligasjonskroner i Europa, i sin tid ble valgt fordi Europeiske obligasjoner ble vurdert som sikre.

- Det er ikke situasjonen i dag, og derfor trenger mandatet å fornyes, sier Mediaas.

Når Oljefondet kjøper et lands statsobligasjoner er det som i realiteten skjer at Oljefondet låner ut norske pensjonskroner til det aktuelle landet.

Har bedt Sigbjørn om å få slippe geografisk tvangstrøye

Norges Bank Investment Management (Oljefondet) har i flere brev til Finansdepartementet det siste året bedt om å få slippe den geografiske tvangstrøyen, som sier at fondet skal investere 60 prosent av obligasjonspengene, tilsvarende mer enn 700 milliarder norske kroner, i europeiske rentepapirer (obligasjoner).

I tillegg vil Norges Bank at Oljefondet skal kjøpe mest statsobligasjoner i landene der verdiskapningen er størst, i stedet for landene der statsgjelden er størst.

I et brev til Finansdepartementet datert 18.mars, ber Norges Bank om at referanseindeksen endres slik at økonomiens størrelse i det enkelte land skal være avgjørende for hvor mye pensjonsfondet låner ut til det respektive landet, i stedet for den forholdsmessige størrelsen på statsgjelden.

En slik endring ville eksempelvis gjort at Oljefondets utlån til Italia ville blitt langt lavere enn til Tyskland.

I brevet skriver Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen, at de foreslåtte endringene i referanseporteføljen kan iverksettes fra 1.juli inneværende år.

I et nytt brev 18.august, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefond-sjef Yngve Slyngstad, at Oljefondet «raskt kan starte gjennomføringen av de strategiske råd vi har gitt

Ketil Solvik-Olsen

Finanspolitisk talsmann i FrP Ketil Solvik Olsen sier til NRK at han vil be finansminister Sigbjørn Johnsen om å komme til Stortinget for å orientere om oljefondets obligasjonsinvesteringer.

Foto: NRK

– Får ikke svar før til våren

Men noen rask tilbakemelding fra Finansdepartementet ligger ikke i kortene, ifølge Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling

Der har de ingen kommentarer til brevene fra Norges Bank, og sier at de vil «omtale temaet bredere i vårens stortingsmelding.»

Steinar Mediaas kaller det for sommel.

– Ett halvt år er svært lang tid i de tidene vi nå er inne i, sier Mediaas.

– Vil be finansministeren orientere for Stortinget

FrPs finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen sier til NRK at vedtaket om at Oljefondet skal investere 60 prosent av obligasjonspengene i europeiske valutaer i dagens situasjon virker svært risikabelt.

– Vi kommer i løpet av onsdag denne uken til å sende brev til finansministeren der vi ber om at han kommer til Stortinget for å redegjøre for mandatet, sier Solvik Olsen.

Han mener at Oljefondet på eget initiativ burde hatt anledning til å «bruke hodet» og plassert norske pensjonskroner i tryggere deler av verden.

– Det hører ikke noe sted hjemme at Oljefondet, som er våre felles pensjonspenger, må kjøpe mer obligasjoner i Europa når de blir stadig dårligere, sier Solvik Olsen.

Han mener det er langt fra fornuftig måte å forvalte oljeformuen på.

– Oljefondet burde hatt større mulighet til å se på realitetene, og mandatet må ses på ny, sier Solvik Olsen til NRK.

Han sier at partiet ikke vil revolusjonere mandatet, men at han mener at man bør ta bort noe av den åpenbare risikoen i fondet.