NRK Meny
Normal

Tøffere finansreguleringer i USA

Den amerikanske finansministeren Thimothy Geithner vil ikke ha flere økonomiske kriser som kan true landets økonomi. Det betyr strengere kjøreregler for finansbransjen.

USAs finansminister Timothy Geithner.
Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

I en tale til den amerikanske kongressen i dag varslet Geithner helt nye spilleregler og en total gjennomgang av dagens finansreguleringer.

De nye reguleringene skal hindre nye finansielle kriser som potensielt kan velte hele den amerikanske økonomien, og skal gjelde finansinstitusjoner som potensielt kan true stabiliteten i det finansielle systemet.

Forslagene ventes å dramatisk begrense finansinstitusjonenes handefrihet.

Blant annet vil finansministeren ha en ny sentral organisasjon som skal overvåke stabilliteten i markedene.

I rammeverket legges det opp til at hedgefond, store private-equity-fond og venturekapital-investorer over en viss størrelse skal registreres hos det amerikanske kredittilsynet (Securities and Exchange Commission).

Avanserte finansielle instrumenter som derivater skal kun handles gjennom sentrale clearingsentraler.

Geithner brukte forsikringsgiganten AIG som eksempel på selskaper som hadde tatt enorm risiko på investeringsprodukter som knapt ble forstått av noen, og nevnte kredittforsikring (Credit Default Swaps) som eksempel.

"La meg være helt klar: Den tiden da et stort forsikringsselskap kunne gamble hus og hjem mot kredittforsikringer (CDSer), uten at noen følger med og uten troverdig sikring for selskapet og skattebetalerne må stanse.", sa Geithner ifølge Reuters.