Tippe-topp trekker seg

Viseadministrerende direktør i Norsk Tipping trekker seg etter 25 år i selskapet.

Video nsps_upload_2010_1_12_13_55_6_552.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

NESTLEDEREN TREKKER SEG: Administrerende direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping opplyser at nestsjefen i selskapet trekker seg.

Administrerende direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping opplyser at viseadministrerende direktør Tollef Imsdalen trekker seg etter 25 år i selskapet.

Imsdalen trekker seg for å skape ro i organisasjonen, men fortsetter i en rådgiverrolle for selskapet, og beholder sin nåværende lønn.

Det kom frem på en pressekonferanse som Norsk Tipping holdt i Oslo tirsdag, som ble holdt av administrerende direktør Torbjørn Almlid og styreleder Lars Sponheim.

I dag ble det kjent at Norsk Tippings tidligere sjef Reidar Nordby jr. granskes av Riksrevisjonen etter at kontrakter for én milliard kroner gikk til et selskap som ledes av en nær venn av ham. Forholdene er vurdert av Økokrim, som ikke har iverksatt etterforskning.

LES: Granskes av Riksrevisjonen

LES: Riksrevisjonens rapport om Norsk Tipping

Ukultur

Ifølge styrelder Lars Sponheim har Norsk Tipping vært preget av intern ukultur.

– Vi fikk greie på de utvidede merknadene til Riksrevisjonen rett før jul, og har jobbet med dette i rekordfart siden lille julaften. Det har vært en ukultur knyttet til toppledelsen i selskapet, sier Sponheim.

LES: Sviende kritikk av Norsk Tipping

Video nsps_upload_2010_1_12_14_20_43_553.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Vi skal få ut sannheten om dette, sier Sponheim

I en uttalelse på egne hjemmesider skriver selskapet at de spesielt gransker forholdet mellom Norsk Tipping og leverandøren EssNet AB / EssNet Interactive AB.

I uttalelsen heter det:

«Riksrevisjonen påpeker at det forelå nære bånd mellom personer på leverandørsiden av terminalene og personer i Norsk Tipping, og stiller spørsmål ved pengetransaksjoner foretatt mellom personer / selskap på leverandørsiden og to nåværende ansatte i Norsk Tipping.»

Uavhengig granskning

Norsk Tipping vil nå iverksette en uavhengig granskning utover den dokumentasjonsinnhentingen selskapet allerede har gjort.

- Dette er et arbeid som vi håper vil være ferdig i løpet av et halvt år, sier Sponheim.

Politiet koblet inn

I uttalelsen sier Almlid følgende:

– Dessverre viser det seg at det kan ha eksistert en ukultur i det øvre sjikt i organisasjonen i perioden som har vært gjenstand for revisjon. Dette går på ting som manglende habilitet og armlengdes avstand i forhold til leverandørsiden, kostnadsfokus og økonomiske disposisjoner, handlinger utover fullmakter gitt av styret og informasjon til styret.

Erling Grimstad , som tidligere satt i toppledelsen i Økokrim, har bistått Norsk Tipping i det arbeidet som har vært utført siden lille julaften.

Funnene har også fått Norsk Tipping til å ta kontakt med politiet i Hedmark for å orientere dem om saken. Det er ikke levert noen anmeldelse. Økokrim har besluttet å ikke iverksette etterforskning.