Hopp til innhold

Tine får 45 millioner i bot

Konkurransetilsynet har bestemt at 45 millioner kroner er en passende straff for at Tine forsøkte å presse konkurrenten Synnøve Finden ut av ostehyllene hos Rema og Rimi.

Tine ost
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

"Konkurransetilsynet ilegger Tine et overtredelsesgebyr på 45 millioner kroner for utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og konkurransebegrensende samarbeid" heter det i en pressemelding om vedtaket.

"Etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet kommet til at Tine BA på en utilbørlig måte har utnyttet sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven ved årsforhandlingene med Rema 1000 høsten 2004" heter det.

 

Hvitost og brunost fra Synnøve Finden ble fjernet fra Remas vareutvalg i januar 2005, etter at Tine og Rema altså noen måneder tidligere ble enige om en avtale som skulle gjelde for årene 2005 og 2006.

Konkurransetilsynet mener Tine gav millioner i rabatter til Rema for å sikre seg posisjonen som eneleverandør til Rema-butikkene.

Tine forsøkte også å få en tilsvarende avtale med ICA Norge, gjeldene for Rimi-kjedens butikker.

Da sprakk saken i offentligheten.

15.-17. februar 2005 gjennomførte tilsynet sikring av bevis hos Rema-konsernet.

Utnyttet

19. september kom den foreløpige konklusjonen og varsel om mulig overtredelsesgebyr. Dagens vedtak er i samsvar med forslaget fra september, nemlig 45 millioner kroner i bot. Tine har fått fremlegge sin versjon av saken. 

Konkurransetilsynet mener det var en  store fare for at Tines eneste reelle konkurrent, Synnøve Finden, kunne bli presset ut av markedet på grunn av Tines atferd.

"Resultatet ville blitt redusert konkurranse og skadelige virkninger for forbrukerne i form av høyere priser, reduserte valgmuligheter og for lite innovasjon" heter det i begrunnelsen til tilsynet.

Konkurransetilsynet beskriver Tine sin oppførsel som en ulovlig handling.

"Etter tilsynets vurdering er Tines opptreden når det gjelder Rema også i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven, da det foreligger en enighet mellom partene" skriver tilsynet i begrunnelsen.

Tine forundret

Tine sier i en pressemelding at de og Konkurransetilsynet  har en svært ulik oppfatning av saken.

"Konkurransetilsynet retter sterke anklager mot Tine, noe vi ser svært alvorlig på. Etter en omfattende saksbehandling, konstaterer vi at Konkurransetilsynet og Tine fortsatt har høyst ulik virkelighetsoppfatning.

De har ikke tatt hensyn til innvendingene Tine har lagt fram, og de har brukt meget lang tid på å komme fram til det samme som i varselet. Vi er forundret over at tilsynet kan komme til denne konklusjonen, sier konsernsjef Hanne Refsholt" i pressemeldingen.

 Tine har fortsatt klagerett og Tine-styret skal nå sette seg inn i argumentasjonen fra Konkurransetilsynet og vil etter det bestemme seg for om Tine godtar eller ikke godtar gebyret.