Hopp til innhold

Korrupsjonsskandale i India: Telenor kan miste mobillisens

En Telenor-partner er innblandet i Indias største korrupsjonsskandale noensinne. Nå risikerer skandalen å ramme Telenors storsatsning i landet.

Jon Fredrik Baksaas

Baksaas hevder at Telenor har ingenting med korrupsjonen å gjøre, men risikerer likevel å måtte trekke tilbake selskapets mobillisens i India.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Joar Hoel Larsen
Foto: NRK

Indias teleminister A. Raja trakk seg denne uken. Ifølge den indiske riksrevisjonen har han påført landet et tap på mer enn 200 milliarder kroner.

Raja skal ha solgt mobilkonsesjoner på billigsalg til selskaper han selv valgte – uten anbudsrunde.

Telenors partner i India, Unitech, var ett av selskapene som nøt godt av teleministerens velvilje.

Konsesjonene er tildelt på sviktende grunnlag og må annulleres, krever nå opposisjonen.

Baksaas og Telenor går inn i India.

I 2008 bestemte konsernsjef Jon Fredrik Baksaas å ta Telenor inn i India.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Konsekvensen kan bli at Telenor, som ikke har gjort noe galt, kan miste lisensen til å operere i India.

Korrupsjon for 200 milliarder

Teleminister A. Raja har lenge vært kritisert for sin håndtering av den såkalte 2G-tildelingen.

Mediene har stilt spørsmål om hvor lenge regjeringen så seg tjent med å la ham sitte, og da vintersesjonen i nasjonalforsamlingen åpnet for en uke siden satte opposisjonen inn en storoffensiv.

Den forhenværende ministeren hevder han ikke har gjort noe galt, men han har angivelig gått mot både statsministerens, finansministerens og justisministerens råd, samt det indiske teletilsynets instruks.

A. Rajas egenrådighet ble en kostbar egotripp. Han solgte rettighetene i 2008 for 2001-priser. På det tidspunktet visste ingen hvor lukrativt mobilmarkedet i India ville bli, så konsesjonene var priset svært lavt.

Raja fordelte konsesjonene etter et "first-come, first-serve" prinsipp, uten anbudsrunde. Han underkjente en rekke søknader, flyttet frem tidsfristen på et sent tidspunkt og favoriserte selskaper som nå mistenkes for å ha vært rundhåndet med motytelsene. I mange tilfeller, selskaper som ikke hadde erfaring fra telesektoren.

Hadde konsesjonene blitt solgt til markedspris ville den indiske staten kunne fått inn mer enn 200 milliarder kroner ekstra, ifølge offisielle beregninger.

Presset på Telenor øker

Telenor var ikke med på dette, men kjøpte seg inn i Unitech Wireless i fjor og eier fra november 2009 67,5 prosent av aksjene i selskapet som etter hvert fikk navnet Uninor.

Ifølge indiske medier er det ingen tvil om at konsesjonstildelingen er lovstridig. Kravet om å begynne forfra har vokst i styrke de siste dagene, og presset på Telenor øker.

2G-skandalen kommer dessuten på et tidspunkt da offentlige korrupsjonsskandaler allerede preger nyhetsbildet og den politiske debatten i India. Kravene om innsyn og åpenhet, at de ansvarlige må stilles for retten og at regjeringen må vise handlekraft, er større enn noen gang.

Det dreier seg dermed ikke bare om en gigantisk korrupsjonsskandale med politiske konsekvenser, men om et generelt oppgjør med en ukultur som gjennomsyrer det indiske samfunn og hindrer fri konkurranse.

– Telenor: Ikke skyldig!

Da konsernsjef Jon Fredrik Baksaas ble spurt av indiske TV om han angrer på at Telenor kjøpte seg inn Unitech, gitt avsløringene om korrupsjon, svarte han etter noe nøling: «Det er et svært utfordrende spørsmål.»

Se Baksaas på indisk TV her

Etter en viss munterhet forklarte han at Telenor hadde vurdert dette i en større sammenheng, der India har et enormt potensial for vekst i årene som kommer, og at telekommunikasjon er underutnyttet i India.

– Fra Telenors side var dette oppkjøp på vanlige premisser, sa Baksaas, som understreket at korrupsjonsskandalen som nå ryster India skjedde på et tidspunkt da Telenor ikke var til stede.

– Telenors investeringer er langsiktige, fastslo Telenor-sjefen og sa at de var helt på det rene med at det var et langt lerret å bleke fra innledningen av en investeringsfase til man begynte å tjene penger.

Telenor-sjefen unngikk med andre ord å svare på intervjuerens spørsmål om eventuell bekymring for investeringene og Telenors fremtid i India.

Men gunstig kan det neppe være at Telenors samarbeidspartner blir trukket frem som juksemaker, og at Telenors navn blir trukket frem og nevnt i forbindelse med Indias største korrupsjonsskandale gjennom tidene.

NRK har ikke lyktes i å få en utdypende kommentar fra Baksaas, men presseavdelingen i Telenor opplyser om at alle avsløringene som har kommet frem ligger forut for Telenors satsning på det indiske markedet, og de har dermed ikke mer å tilføye utover det som kommer frem av Baksaas uttalelse i indiske medier.