NRK Meny
Normal

Sykmeldte står fast i helsekø

631 millioner kroner som er satt av til å kjøpe sykmeldte ut av helsekø, står fortsatt ubrukt.

Dermed kan det spøke for regjeringens mål om å få ned sykefraværet før sommeren.

Statsminister Jens Stoltenberg la i fjor høst hele sin politiske tyngde inn for å få partene i arbeidslivet med på en ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv).

Målet var å sikre innsparinger på 2,5 milliarder kroner på statsbudsjettet i år.

Sykefraværet skulle reduseres med 2,5 prosent i år.

 

Men manglende avklaringer fra ansvarlig sykelønnsstatsråd Bjarne Håkon Hanssens Arbeids- og inkluderingsdepartement truer stopper arbeidet, skriver Dagsavisen.

Den økonomiske rammen i den nye sykelønnsavtalen mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og regjeringen er totalt på 932 millioner kroner.

631 millioner skulle brukes til kjøp av helsetjenester for å få sykmeldte tilbake i jobb.

Av de 631 millioner kronene har NAV fått tildelt 120 millioner til kjøp av helsetjenester.

Ordningen skulle etter planen settes i gang 1. mars i år, men NAVs direktør for arbeid og aktivitet, Erik Oftedal, sier nå at dette er umulig.

- Vi venter fortsatt på en avklaring fra departementet om hvilke tjenester vi skal kjøpe. I tillegg finnes det ikke oversikt over behovet, vi vet ikke hvem som er sykmeldte og venter på behandling.

- Før det er full klarhet om dette kan vi ikke sette i gang for fullt, sier Oftedal til Dagsavisen.