Sår tvil om lovligheten i utbetalingene

Nå er regjeringens gransking av Hydro-opsjonene klar. Advokatfirmaet sår tvil om lovligheten i utbetalingene.

Dag Terje Andersen
Foto: NRK

Juristene er uenige om utbetalingene er juridisk holdbare.

- Vi må gå inn og se på konklusjonene før vi foretar oss noe, sier næringsminister Dag Terje Andersen.

Det er advokatfirmaene Selmer og BAHR som har undersøkt om Hydro-styret holdt seg innenfor lover, regler og avtaler da det delte ut 210 millioner opsjonskroner til direktørene.

De to advokatfirmaene er ikke enige.

- Dette er et eksempel på hvor meningsløst opsjonsavtaler er i norske bedrifter, sier Andersen.

Gudmund Knudsen fra BAHR mener at det er elementer i saken som burde vært tatt opp i en generalforsamling.

- Lederne har fått en bedre ordning enn det som opprinnelig var avtalt mener vi, sier han.

Andersen ser selv at det er lett å se at avgjørelsen om opsjonsutbetalingene skulle vært behandlet i generalforsamlingen, og ikke bare i styret.

- Vi vil gå videre med saken, sier næringsministeren.

Konsernsjef Eivind Reiten fikk mest i lommeboken da Hydro-styret vekslet inn omstride opsjoner i selskapet sist onsdag. Han tar ut 28 millioner kroner pluss en million kroner i årslønn, en økning på over tjue prosent.

Utbetalingene har skapt massive reaksjoner. Mange har tvilt på om styret hadde fullmakt til å utbetale pengene uten forankring i konsernets generalforsamling.

Ironisk nok bygger BAHR sin konklusjon på regjeringens egen lovproposisjon som endret allmennaksjeloven i 2006.

Advokatene i BAHR sier en ren avvikling av opsjonsordninger etter den nye lovteksten er et ansvar som styret har. I Hydro nøyde styret seg ikke med å avvikle ordningen, det ga også en kompensasjon som sikret de 35 medarbeiderne «en klart bedre» ytelse, hevder advokatene.

Det vil da ikke være naturlig å se styrets vedtak som en ren avvikling av den opprinnelige ordningen, men som en endring av en tidligere ordning. I tillegg fastslår BAHR at det som gjelder er tidspunktet for endringen og ikke tidspunktet for den opprinnelige avtalen.

Og endringen ble gjort etter at de nye bestemmelsene i aksjeloven hadde trådt i kraft.

Etter at kritikken økte i styrke, bestemte regjeringen seg for å granske betingelsene for opsjonsgevinstene sist søndag.

Regjeringen ba advokathuset Selmer finne ut om håndteringen er lovlig og hvordan utbetalingene står seg i forhold til nye lederlønns-begrensninger i aksjeloven fra nyttår- også om de var FOR store i forhold til de avtalene som var gjort tidligere.