Hopp til innhold

Refses for eiendomsskatt-hyllest

Sentralbanksjef Svein Gjedrem blir ikke spesielt populær av å gå inn for eiendomsskatt for alle. 2 av 3 nordmenn er motstandere av skatt på hus og hytter.

Svein Gjedrem
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Sentralbanksjef Svein Gjedrem tok på et foredrag i går sterkt til orde for at alle norske kommuner burde innføre eiendomsskatt .

I dag betaler innbyggerne i 298 av landets 430 kommuner skatt på sine hus og hytter, ifølge Huseiernes Landsforbund. I likhet med dokumentavgiften ved kjøp og salg av bolig er også eiendomsskatten en skatt som er svært dårlig likt blant folk flest.

Sjekk oversikten: Disse norske kommunene har eiendomsskatt

Jon H. Stordrange, leder i Skattebetalerforeningen

- Eiendomsskatten er en skatt som folk flest liker dårlig, og sentralbanksjefen blir ikke spesielt populær av å gå inn for dette, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen.

Foto: Bo Mathisen

2 av 3 nordmenn var negativ til innføring av eiendomsskatt for hus og hytter, viste en undersøkelse som Skattebetalerforeningen gjennomførte i 2007. Kun 1 av 4 var positive til en slik skatt.

- Selvmotsigende av Gjedrem

Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen mener at det er selvmotsigende at Svein Gjedrem nå tar til orde for økt eiendomsskatt, samtidig som han stadig setter ned renten.

Grunnen er at eiendomsskatten trekker inn kjøpekraft, mens rentenedsettelsene fører til det motsatte, nemlig at folk flest får mer å rutte med.

Flere tusen kroner i årlig skatt

Kommunene kan maksimalt kreve 7 promille av markedsverdien av hus og hytter i eiendomsskatt. La oss si at du bor i en bolig som har et skattegrunnlag på 1 millioner kroner. Med 7 promille eiendomsskatt, betyr dette 7000 kroner mer til statskassa i form av skatt.

Mange kommuner ser på eiendomsskatt som et nødvendig onde for å få kommunebudsjettene til å henge sammen. Samlet eiendomsskatt utgjorde i 2007 5,6 milliarder kroner, eller 2,3 prosent av kommunenes samlede brutto inntekter, ifølge Statistisk Sentralbyrå.