Beste år noensinne for oljefondet

2009 ble det beste året i Statens Pensjonsfonds utlands historie. Avkastningen ble 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner

Oljefondsjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Svein Gjedrem

Oljefondsjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Svein Gjedrem la fredag frem det beste resultatet i oljefondets historie.

Foto: Johan B. Sættem

Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene ga den høyeste avkastningen noensinne for oljefondet i 2009.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at det meste av oljefondets tap i 2008 nå er tatt igjen.

- Utviklingen i 2009 må i likhet med 2008 ses i sammenheng med finanskrisen. Fondets langsiktige forvaltningsstrategi gjør at vi har kommet oss gjennom krisen på en god måte, sier oljefondsjef Yngve Slyngstad.

LES: - Mesteparten av giganttapet tatt igjen

LES: tapte 633 milliarder kroner

Sammenlignet med referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet, fikk oljefondet en meravkastning på 4,1 prosent.

Det betyr at oljefondet gjorde det bedre enn markedet, som er målsetningen med den aktive forvaltningen i fondet.

- Verdiene tilbake raskere enn ventet

- Verdiene er kommet tilbake raskere enn vi kunne forventet. Normaliseringen av deler av rentemarkedene som sluttet å fungere etter finanskrisen, har bidratt mye til den sterke meravkastningen, sier Slyngstad.

LES: Vil kjøpe eiendom for 130 millarder

Slo tilbake i renteforvaltningen

I 2008 var det spesielt handel med rentepapirer som ga oljefondet svake resultater. Men gode resultater i 2009 har mer enn oppveid dette.

Sammenlignet med den porteføljen oljefondet har som mål å slå, var meravkastningen i handel med rentepapirer 7,4 prosentpoeng, mot minus 6,6 prosentpoeng i 2008.

Meravkastningen i oljefondets aksjehandel ble 1,8 prosentpoeng i 2009.

2640 milliarder kroner på bok i utlandet

Markedsverdien av fondet var 2640 milliarder kroner ved utgangen av 2009, opp fra 2275 milliarder kroner året før.

Fondet ble i løpet av året tilført 169 milliarder oljekroner, som er det laveste nivået siden 2004 og mindre enn det halve av rekordnivået i 2008.