Vil kjøpe eiendom for 130 millarder

Statens Pensjonsfond - Utland vil de neste årene kjøpe seg massivt opp i fast eiendom, og selge unna obligasjoner.

Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen åpner i dag opp for at oljefondet kan starte storhandel av fast eiendom, og selge unna obligasjoner.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Finansdepartementet har tidligere varslet at opptil 5 prosent av kapitalen i Statens Pensjonsfond - utland (oljefondet) skal investeres i fast eiendom. Investeringen i rentebærende obligasjoner skal reduseres tilsvarende.

I dag har Finansdepartementet fastsatt regler for hvordan Norges Bank skal gjennomføre disse investeringene.

Det nye regelverket trer i kraft idag. Det betyr at Oljefond-sjef Yngve Slyngstad kan starte storhandelen allerede nå.

LES: Oljefondet kåret til fjorårets etikkversting
LES: Oljefondet kaster ut svensk snus

130 miliarder kroner

Oljefondet anslås i dag til 2600 milliarder kroner. Selv om fem prosent kanskje ikke høres så mye ut, beløper dette seg likevel til 130 milliarder kroner, som skal investeres i fast eiendom over flere år.

– For å sikre at investeringene gjennomføres i samsvar med departementets føringer, er det gitt omfattende rapporteringskrav, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

LES: Rekordoppgang i Oljefondet

- Vil svinge mye i verdi

Hvor stor avkastning Finansdepartementet vil kreve av Oljefondets eiendomsinvesteringer, skal fastsettes gjennom en global eiendomsindeks.

For at risikoen skal reduseres har Finansdepartementet satt krav om at investeringene skal spres over tid, det skal kjøpes eiendom i flere land, og man skal investere i ulike typer fast eiendom.

- Investeringene vil i hovedsak gjøres i velutviklede markeder og innenfor tradisjonelle eiendomstyper. Like fullt må vi være forberedt på at eiendomsprisene vil svinge en god del, sier finansministeren.

LES: Nordmenns formue øker med 1000 milliarder

LES: Oljefondet tjener på influensavaksine

Forskriften slår fast at Oljefondet ikke kan investere i norsk eiendom eller i eiendomsselskaper eller eiendomsfond som i hovedsak investerer i Norge.