Norges olje- og gassformue forsvinner

Den norske oljeproduksjonen faller svært raskt, og når tror flere eksperter at det norske olje- og gasseventyret kan være over om få år.

Oljeplattform

Den norske oljeproduksjonen faller svært raskt.

Foto: Arkivfoto

Den norske oljeproduksjonen har falt 40 prosent de siste ti årene, og i år produseres det for første gang mest gass på norsk sokkel.

Analysebyrået Econ har gjort begregninger som viser at Norge vil tjene 1000 milliarder kroner mindre på gassproduksjonen.

De lave gassinntektene vil kunne tvinge frem kraftige kutt i velferden, og gi regjeringen langt mindre handlingsrom.

– Dramatisk

– Gassinntektene falle dramatisk mye mer enn regjeringen har ventet i nasjonalbudsjettet i år, sier seniorkonsulent Kent Vincent Pedersen i analysebyrået Econ.

Han tror inntektene vil fall med opptil 1000 milliarder kroner i år. Econ har i en fersk rapport beregnet at Norge de neste 30 årene vil tape mer enn et helt statsbudsjett på de svært lave gassprisene.

Kutt i velferden

Pedersen tror dette betyr store kutt i norsk velferd.

– Dette vil bety noe helt nede på mikronivå. Det blir færre barnehageplasser og eldreboliger, sier han.

Les: 200.000 jobber i oljebransjen