Økokrim: Korrupsjon utgjør en trussel i Norge

130 milliarder kroner unndras for beskatning i Norge hvert eneste år. Samtidig antas korrupsjonsfaren å øke, fastslår Økokrim.

Økokrim

I trusselvurdering for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet for de neste to årene, fastslår Økokrim at korrupsjonen i Norge ikke har minket de siste årene.

Foto: Erik Johansen / Scanpix

Skattesvindel, avgifter og trygd er sammen med korrupsjon blant de største truslene innenfor økonomisk kriminalitet i Norge i dag.

Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea

Trond Eirik Schea, sjef i Økokrim.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I trusselvurdering for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet for de neste to årene, fastslår Økokrim at korrupsjonen i Norge ikke har minket de siste årene.

– Vi har ingen indikatorer på at det blir mindre korrupsjon enn det har vært tidligere, og det er bekymringsfullt, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til NTB.

Norske aktører er til stede på flere av de arenaene som Transparency International peker på som særlig korrupsjonsutsatte, for eksempel olje- og gassindustrien, kraftindustrien, forsvarssektoren, nødhjelp og bistand.

NRK startet nyhetsåret 2013 med en serie oppslag om korrupsjon i norske kommuner. Sakene viser at kommunal sektor også er sårbar for korrupsjon.

Samtidig ser Økokrim en synkende sosial aksept for korrupsjon i samfunnet. Schea tror dette har sammenheng med de siste årenes offentlige oppmerksomhet rundt denne kriminalitetsformen.

– Det viser at det går fremover på noen områder, selv om vi slett ikke kan si at det har ført til mindre korrupsjon, sier Schea.

Unndras 130 milliarder skattekroner årlig

Også når det kommer til skattekriminalitet, avgiftskriminalitet og trygdeavgifter lyser det rødt i Økokrims rapport.

Norge unndrar trolig skatt for nærmere 130 milliarder i året, ifølge beregninger.

Når det gjelder trygdeutbetalinger viser en mørketallsundersøkelse at rundt seks prosent, cirka to milliarder kroner, av norske sykepenger går til noen som ikke skulle hatt dem.

– Velferden vår blir sårbar når penger som skulle gått til for eksempel skole og sykehjem frarøves fellesskapet fordi noen urettmessig velger å berike seg selv, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Sosial dumping

Innen arbeidsmiljøkriminalitet vurderer Økokrim sosial dumping å være den største trusselen og at det virker å være en økt organisering rundt utnyttelse av arbeidstakere.

Slik kriminalitet er ofte knyttet til brudd på utlendingslovgivningen,
og arbeidstakere uten lovlig opphold i landet er særlig sårbare for utnyttelse. Det er også eksempler på at menneskehandel inngår i saker med sosial dumping, ifølge Økokrim.

Bransjer som har skilt seg negativt ut med hensyn til arbeidsmiljølovbrudd, er bygg- og anlegg, renhold, bilpleie, hotell- og restaurant samt transport. Det påpekes også brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helsevesenet.