Norske lønninger steg 3,75 prosent

Norske lønninger økte i gjennomsnitt med 3,75 prosent i 2010. Det viser tall fra det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU).

Mandag la det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) frem rapporten som danner grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Den foreløpige fasiten viser at lønnsveksten i Norge ble 3,75 prosent i 2010, mot 3,6 prosent i 2009.

Utvalget anslår det såkalte lønnsoverhenget til 2011 til 1,75 prosent for ansatte i organiserte virksomheter og i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene

Gjennomsnittlig overheng i de tre foregående årene for lønnstakere under ett var 1,8 prosent, mens overhenget til 2010 var 1,2 prosent.

Rapporten som TBU la frem mandag er en foreløpig rapport over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne her i landet.