Norges Bank rører ikke renta

Hovedstyret i Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 2,25 prosent.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad og hovedstyret i Norges Bank velger nok en gang å holde renta uendret.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Beslutningen var i tråd med det økonomene ventet på forhånd. I en rundspørring TDN Finans gjennomførte i forkant av rentemøtet svarte 14 av 15 økonomer at de regnet med uendret rente.

- Utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Vi har derfor valgt å holde renten uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Norges Bank endret sist styringsrenta i mai, da renta ble økt med 0,25 prosentpoent til dagens nivå på 2,25 prosent.

Varsler at rentene blir lave lenger

Og ikke overraskende sier Norges Bank at sentralbanken ser annerledes på verden nå enn da sentralbanken la frem siste pengepolitiske rapport i juni.

Qvigstad viser til at problemene knyttet til gjeldskrisen i Europa har økt . Samtidig er vekstutsiktene svake og det ser ut til at styringsrentene ute vil være svært lave i flere år fremover.

- Renten er lav. Vår analyse fra juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Uro og usikkerhet ute, lavere prisvekst og dempede utsikter her hjemme, taler for at styringsrenten holdes lav lenger enn vi da så for oss, sier visesentralbanksjefen.

Norges Bank anslår nå underliggende inflasjon til å være mellom 1 og 1,25 prosent.

Her kan du se hva Norges Bank har vektlagt i sin rentebeslutning

Første storbank har økt renta

Siden juni har flere banker varslet at rentene vil bli satt opp, på grunn av økte innlånskostnader i pengemarkedet.

Den såkalte NIBOR-renta forteller hva bankene i utgangspunktet må betale for å låne penger seg i mellom. Siden sist gang Norges Bank hevet styringsrenta har 3-måneders pengemarkedsrente økt med 0,4 prosentpoeng.

Det har ført til at bankene i lang tid har klaget over svakere marginer, og varslet høyere renter.

Fokus Bank var tirsdag denne uka første storbank til å øke renta.

– Vi har varslet at vi setter opp renta med 0,20 prosentpoeng både på innlån og utlån. Begrunnelsen er den kraftig økte innlånskostnaden de siste månedene, sier informasjonssjef Bjørn Langli i Fokus Bank til NRK.

LES OGSÅ: Boliglånet kan bli dyrere uansett

Aldri før har nordmenn hatt så høy gjeld som nå. 250.000 har gjeld på mer enn fem ganger disponibel inntekt.

LES OGSÅ: Tror mer på lavere enn høyere rente

Rentebeslutningene tas i hovedstyrerommet i Norges Bank

I hovedstyrerommet i Norges Bank tas det beslutninger som har stor betydning for boliglånsrentene til norske husholdninger.

Foto: Norges Bank