Kraftig vekst i kinesisk økonomi

Kina greier seg bedre enn de fleste gjennom finanskrisa. Økonomien i landet vokste med 11,9 prosent i første kvartal i år.

Kinesiske bygningsarbeidere

Kinesiske bygningsarbeidere jobber på et nytt prosjekt i Shanghai i Kina.

Foto: Eugene Hoshiko / AP

Ifølge det nasjonale statistikkontoret i Kina økte investeringene i anleggsaktiva med 25,6 prosent, mens konsumpristeksten økte med 2,2 prosent.

En statlig, kinesisk forskningsgruppe spådde tidligere i år at den økonomiske veksten i landet ville komme opp i ti prosent i 2010, med 11 prosent i første kvartal. Gruppen fikk dermed rett.

Verdensbanken forventer også et godt økonomisk år i Kina, og spår en vekst på 9,5 prosent i 2010. De mener imidlertid at kinesiske myndigheter bør bruke inflasjon og en sterkere valutakurs for å kjøle ned økonomien.

Raskt ute med krisetiltak

Da finanskrisa brøt ut, var kinesiske myndigheter raske med å reagere. Takket være et statlig stimuleringsprogram og en massiv utvidelse av tilgangen på kreditt har Kina derfor kommet seg bedre gjennom den globale finanskrisen enn andre land.

Stimuleringspakken var på over 3.000 milliader kroner, og inkluderte både skattelettelser, forbrukersubsidier, veibygging og andre infrastrukturprosjekter. Myndighetene gikk samtidig ut og oppfordra kineserne til å bruke penger.

Kinesiske myndigheter har sagt at de vil beholde stimuleringstiltakene til utgangen av 2010. Det meste av pengene ble imidlertid brukt i fjor.

I 2009 økte Kinas brutto nasjonalprodukt med 8,7 prosent. Det var mer enn mange, inkludert myndighetene i landet, hadde trodd.

Bekymret for inflasjon

Ekspertene har lenge vært bekymra over den økende inflasjonen og det overopphetede eiendomsmarkedet, som er et resultat av at en stor del av den økte likviditeten har strømmet til bolig- og aksjemarkedet.

Kinesisk økonomi

En mann sykler gjennom Beijings børsdistrikt.

Foto: Vincent Thian / AP