Hopp til innhold

Statoil kan skille ut bensinstasjonene

Statoil vurderer å kvitte seg med de 2.300 bensinstasjonene selskapet drifter.

Bensinstasjon
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Den norske oljegiganten Statoil vurderer å skille ut hele energi- og detaljhandelvirksomheten. Virksomheten omfatter 2.300 bensinstasjoner i åtte land, smøreolje, samt salg av drivstoff til fly og skip.

Statoil ønsker samtidig å børsnotere selskapet.

Selvstendig selskap

– Energi- og detaljhandelsvirksomheten har de siste åra utvikla seg betydelig, og har i dag en sterk posisjon i sine markeder. Framover tror vi områdets vekst og videre utvikling best ivaretas som selvstendig selskap med direkte adgang til kapitalmarkedene, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund, i ei pressemelding.

Denne delen av selskapet har sysselsatt mange mennesker, men bringer relativt lite penger inn i kassa til den norske oljegiganten.

Konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring, Jon Arnt Jackobsen, tror en ny eierstruktur vil være med på å styrke virksomheten utterligere, noe som vil gagne både kunder og ansatte.

Tok grep før jul

Allerede før årsskiftet begynte Statoil arbeidet med å ta kraftige grep i denne delen av virksomheten. De bestemte seg blant annet for å stenge én av sine to skandinaviske smøreoljefabrikker.

Dersom de velger å børsnotere selskapet, vil Statoil inneha en betydelig eierandel ved introduksjonen. Ifølge Dagens Næringsliv vil størrelsen og tidshorisonten for selskapets videre eierskap tilpasses det nye selskapets utviklingsbehov.

Statoils beslutning berører rundt 12.000 ansatte i energi- og detaljhandelsvirksomheten. Av disse befinner under ti prosent seg i Norge. Rundt 80 prosent av de ansatte arbeider på Statoils mange bensinstasjoner.