«Budsjettvinneren»: – Vil bety svekket beredskap

Arne Johannessen i Politiets fellesforbund er skuffet over regjeringens politibudsjett, og synes ikke det er noen jubeldag til tross for ekstra penger til politihelikopter, nødnett og PST.

Video 5ee65a8a-5d07-46e5-956c-d7c94fb6841b.jpg

Politiets fagforeningsleder Arne Johannessen skulle ønske at politiet rundt om i landet ikke måtte ta så stor del av regninga for de nye datasystemene.

Selv om politiet av mange blir kåret til årets budsjettvinnere er ikke politifolkene selv fornøyd.

– Jeg er skuffet, er Arne Johannesens første reaksjon på Knut Storberget og regjeringens satsning på politiet.

Sigbjørn Johnsen under finanstalen for statsbudsjettet 2012

Sigbjørn Johnsen under finanstalen for statsbudsjettet 2012

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Under trontalen tidligere denne uken lovet statsminister Jens Stoltenberg å styrke politiet. Noe finansminster Sigbjørn Johnsen fulgte opp i finanstalen i Stortinget i dag.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med om lag 696 millioner kroner (5,7 prosent).

– Politi og rettssikkerhet prioriteres. Det gir økt trygghet for folk, var budskapet fra finansministeren torsdag.

I statsbudsjettet er det listet opp at blant annet dette får mer penger i politiet:

  • Stillinger til studenter ferdig sommeren 2012
  • Stillinger som ble opprettet for nyutdannede i høst videreføres
  • Opptak av 720 studenter ved Politihøgskolen også i 2012
  • Etterforskning og påtale av angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya
  • Politiets sikkerhetstjeneste
  • Kripos, herunder til bekjempelse av internettrelatert kriminalitet
  • IKT-tiltak i politiet, herunder fornyelse av straffesakssystemene og ny IKT-infrastruktur

Bakgrunn: Dette er 22.juli-budsjettet

– Svekket beredskap

Fagforeningslederen til politifolkene er langt fra fornøyd til tross for mange millioner.

– Det er ingen jubeldag selv om justisministeren skal ha ros for å ha skaffet penger til nødnett, helikopter, PST og en del andre viktige ting. Likevel er hovedproblemet driftsbudsjettene til politidistriktene rundt om i landet, sier Arne Johannesen til NRK.

Det har vært et sterkt fokus på politi og beredskap etter terrorangrepene den 22. juli. Årets statsbudsjett har derfor fått mye fokus, og regjeringen sier selv at de har satt av 674 millioner knyttet til terrorangrepene.

Les også: Vi bruke 675 millioner på terrortiltak

Disse pengene skal gå til mange ulike formål.

Blant annet skal politihelikoptertjenesten styrkes, men Arne Johannesen mener beredskapen uansett vil gå gal vei hvis man ser hele Norge under ett.

– Dette budsjettet vil bety svekket beredskap. Fokuset på beredskap har i det siste vært stort, men beredskap er mer enn helikopter og Oslo. Vi må tenke på hele Norge som skal ha en god beredskap.

Politihelikopter (arkivfoto).

Politihelikoptertjenesten skal ifølge regjeringen styrkes.

Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

Mindre penger til vanlige politikammer

Han mener at det justisminister Knut Storberget kommer med i dette statsbudsjettet i praksis vil bety kutt rundt omkring der politiet er nært på folk, og ikke en styrking.

– Min analyse er at det blir dårligere driftsbudsjetter til neste år fordi IKT-investeringen ikke har fått nok penger, sier lederen av politifolkenes fagforening Politiets fellesforbund.

Johannessen forteller at av det han har rukket å sjekke i budsjettdokumentene skal IKT-satsningen i politiet ha fått 80 millioner ekstra kroner, men det er ikke nok mener han.

– Det betyr at 350 millioner kroner må tas av de vanlige driftsbudsjettene til politiet, sier en skuffet Johannesen til NRK.

Hvilke konsekvenser får dette?
– Det betyr helt sikkert at vi vil få store problemer med å besatt alle stillingene med nyutdannede politifolk, og at vi vil få en fortsatt sentralisering av norsk politi, sier fagforeningslederen.

– For lite fokus på lokalt og frivillig

Også andre som var sterkt involvert i innsatsen den 22. juli er misfornøyd med statsbudsjettet. Norsk folkehjelp hadde mannskaper på Utøya da skytemassakren der startet, og de har også bidratt i ettertid.

Liv Tørres

Generalsekretær Liv Tørres i Norsk folkehjelp er heller ikke fornøyd.

Foto: Stig Marlon Weston / Norsk folkehjelp

Som frivillig organisasjon reagerer de på fokuset i pengebruken.

– Vi er skuffet over at man ikke har valgt å styrke de lokale ressursene i redningstjenesten, det er bra at man styrker spesialressurser i politiet, helikopter og samband, men man må ikke glemme at det er de lokale ressursene som skal gjøre jobben hver eneste dag. De er alltid første fremme og som regel den eneste ressursen som kan løse oppdraget, sier Liv Tørres generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Hun er altså enig med Arne Johannessen i at det er viktig å ikke bare tenke på de sentrale områdene rundt Oslo. I tillegg mener Norsk folkehjelp at den frivillige innsatsen rundt den 22. juli viste hvor viktige disse frivillige organisasjonene er når det smeller.

De hadde da ønsket seg mer støtte fra regjeringen når de kom med statsbudsjettet sitt etter terrorangrepene.

– Vi hadde forventet en økning av tilskudd vi får over statsbudsjettet, tilskudd til trening og utstyr og mulighet for fri fra ordinært arbeid og kompensasjon for tapt lønn for de frivillige mannskapene, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp har i lang tid tatt opp bekymring rundt at situasjonen for våre ressurser er stadig mer presset.

– Konsekvensen dersom man fortsetter på denne linjen vil være at redningstjenesten i Norge svekkes år for år, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.