Hopp til innhold

Innkaller til krisemøte om Dash-fly

Den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen (EASA) kaller flyprodusenten inn på teppet. Samtidig øker Bombardier produksjonen.

Dash 8
Foto: CLAUS BECH / AFP

Organisasjonen er svært bekymret over de mange problemene med flyene av typen Dash 8 Q400, og har bedt den kanadiske flyprodusenten Bombardier og kanadiske myndigheter om et snarlig krisemøte.

- Årsaken til den siste ulykken er fortsatt ukjent. Vi ber derfor innstendig om at danske myndigheter informerer oss så snart de vet noe, sier EASA i en uttalelse.

Den danske Havarikommisjonen skriver i en pressemelding i ettermiddag at de foreløpige undersøkelsene ikke viser noen sammenheng med ulykken i Ålborg tidligere i høst.

Flyet undersøkes nå av kanadiske og danske havarieksperter.

- Når resultatene foreligger vil vi avgjøre hvorvidt det skal utarbeides et sikkerhetsdirektiv rettet mot Dash 8 Q400-flyene, opplyser EASA

 

Internasjonal tillit

Men internasjonale flyselskaper har fortsatt tillit til Dash 8 Q400, til tross for SAS' vedvarende problemer med landingshjulene.

Det australske flyselskapet Qantas annonserte mandag at de vil kjøpe 12 nye Bombardier-fly av typen Dash 8 Q400, og vil kjøpe rettigheter for ytterligere 24 fly.

British European er ifølge dem selv den største operatøren av Q400 og vil i løpet av 2009 ha 60 nye Q400-maskiner i flåten.

Det kanadiske selskapet Porter har fire fly av den samme typen som SAS nå setter på bakken, og har planer om å kjøpe inn seks nye Q400-fly i løpet av 2008.

- Det er lett å skylde på produsenten, men jeg spør meg om vedlikeholdet på flyene er godt nok. Sikkerheten har topp-prioritet, og jeg ville ikke nølt med å gå om bord i et fly av denne typen, sier Porter-sjef Robert Deluce.

Det er rundt 170 Q400-fly i drift på verdensbasis fordelt på 35 flyselskaper.

For øyeblikket har Bombardier 264 bestillinger av flytypen, og varsler at de nå vil øke produksjonen for å dekke etterspørselen.
Selskapet skal også ansette 800 flere i propellflyfabrikken i Toronto.

Krevde erstatning

SAS var blant de første Bombardier-kundene som tok i bruk Q400-modellen som markedsføres som en svært økonomisk modell på grunn av lavt drivstofforbruk. Flyselskapet leaser i dag 26 fly og eier ett.

SAS begynte anskaffelsen i 2000, men var så misfornøyd med de første flyene at de stanset stanset avtalen og krevde erstatning fra produsenten.

Flere fly måtte snu uten grunn, fordi instrumentene i cockpiten viste røykutvikling i kabinen, åpne lastedører og feilmeldinger om vingene. Samme år var det flere nesten-ulykker ved landing, der haleroret på flyene skrapte i bakken.

Dårlig vedlikehold

Da flyprodusenten lovte å utbedre alle feil, gjenopptok SAS avtalen.

En havarirapport om den første landingsulykken rettet kritikk mot SAS, som ifølge kommisjonen hadde gitt flygerne for dårlig opplæring i å fly den nye modellen.

Siden 2000 har SAS hatt flere rapporterte hendelser som involverer Q400. Flere av feilene er knyttet til landingshjulene.

SAS har også fått kritikk fra det fellesskandinaviske luftfartstilsynet OPS for ikke å ha utført nødvendig likehold på motorer, til tross for advarsler fra produsenten.

Fløy ulovlig

En rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt frem i år kartlegger hvordan SAS fra juni 2003 til november 2005 har hatt mellom 6000 og 10.000 ulovlig flygninger hvor sikkerhetsprosedyrene ikke har blitt overholdt. Bare i fjor var det 2300 slike tilfeller.

Danske transportmyndigheter varslet allerede i 1999 at de ville skjerpe tilsynet med flyselskapet.