Ingen kursendring i Norges Bank

Landets nye sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at det blir stø kurs i Norges Bank i tiden som kommer.

Video Øystein Olsen ny sentralbanksjef

Øystein Olsen hadde mandag sin første dag på jobb som sjef for Norges Bank.

På sin første dag på jobb som sjef i Norges Bank møtte i dag sentralbanksjef Øystein Olsen pressen for første gang.

Og Olsen legger ikke skjul på at de turbulente tidene i internasjonal økonomi på nytt kan føre til at det blir krevende å være øverste ansvarshavende for rentesettingen i Norge.

– Vi kan legge til grunn at vi vil bli stilt overfor nye utfordringer i den økonomiske politikken og i pengepolitikken spesielt, sier Olsen.

LES OGSÅ: – Vi har levd i en historisk gunstig periode

LES OGSÅ: Gjedrem mener DnB Nor var trygg under finanskrisen

Øystein Olsen har mandag sin første dag som sentralbanksjef

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad (t.v.) hilser på sentralbanksjef Øystein Olsen utenfor hans kontor i 6.etg i Norges Bank.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Ingen overraskelser på første dag

Første dag på jobben som ny sentralbanksjef kommer det ingen signaler om at det er noen kursendring i vente i Norges Bank.

Etter at Svein Gjedrem tok over som sentralbanksjef i 1999 ble det i økende grad tatt hensyn til inflasjon i rentesettingen, etter en periode med høye renter. Formelt ble dagens inflasjonsmål innført under regjeringen Stoltenberg i mars 2001.

Men Olsen legger vekt på at de mange aktørene som følger renta med argusøyne ikke skal bli tatt på senga i forhold til hvordan hovedstyret i sentralbanken setter renta i tiden som kommer.

- De mange som følger renten nøye kan legge til grunn at bankens reaksjonsmønster videreføres, sier Olsen.

Norges Bank setter styringsrenten ut fra et mål om at årlig prisstigning over tid (inflasjonen) skal være 2,5 prosent.

LES OGSÅ: - Husholdningenes gjeld kan bli et problem

Vil holde finansbransjen i ørene

Og den nye sentralbanksjefen understreket mandag at finanskrisen hadde avdekket svakheter med styringen av finanssektoren internasjonalt så vel som i Norge.

Olsen vil videreføre arbeidet som Norges Bank har gjort i forhold til å ha mer enn ett ord med i laget når nye rammebetingelser skal utformes.

- Norges Bank skal ha en aktiv rolle i utformingen av nye rammebetingelser og i virkemiddelbruken overfor finanssektoren, sier Olsen.