- Husholdningenes gjeld kan bli et problem

De høye boligprisene og husholdningenes høye gjeldsgrad kan være et problem for den finansielle stabiliteten her i landet, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder tirsdag sin siste pressekonferanse før han går av som sjef for bankenes bank ved nyttår.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Tirsdag holder sentralbanksjef Svein Gjedrem sin siste planlagte pressekonferanse etter 12 år som sentralbanksjef.

LES OGSÅ: Øystein Olsen er Norges nye sentralbanksjef

I rapporten Finansiell stabilitet 2/2010 peker Norges Bank på at bankene her i landet tjener gode penger og at mange har blitt mer robuste det siste året.

Likevel er det all grunn til å være oppmerksom på uroen i internasjonal økonomi og i finansmarkedene, i følge sentralbanksjefen.

- Husholdningenes gjeldsbelastning er fortsatt høy, og ser ut til å øke fremover. Høye boligpriser og mye gjeld kan være en utfordring for det finansiell systemet, sier Svein Gjedrem.

I rapporten viser Norges Bank til at boligprisene justert for disponibel inntekt nå er 16 prosent høyere enn det som har vært gjennomsnittet de siste 25 årene.

LES OGSÅ: Hemmelig bonus i Norges Bank

- Må tilpasse seg nytt bankregelverk raskt

Norges Bank mener at det nå er viktig at Norge tilpasser seg det såkalte Basel 3-regelverket raskt.

Fordi de økonomiske resultatene i norske banker nå er gode, og veksten i norsk økonomi har fått forfeste, mener Norges Bank at det nå er på tide for Norge å tilpasse seg det nye EU-regelverket.

LES OGSÅ: Oljefondet kjøper handlegate i London

LES OGSÅ: Tjente 199 milliarder kroner

Norges Bank med ris bak speilet

Gjedrem sier at en av de viktige lærdommene fra finanskrisen er at bankenes kapitalkilder brått kan tørke inn.

Det var et stort problem for mange norske banker under finanskrisen, da mange banker i alt for stor grad hadde finansiert seg med kortsiktige lån.

Derfor råder Svein Gjedrem bankene til å øke finansieringen som kommer fra bankinnskudd i tillegg til at andelen langsiktig finansiering bør økes.

Og Norges Bank har også et ris bak speilet for bankene som vil benytte seg av muligheten for å låne penger hos sentralbanken.

- Det kan bli aktuelt å legge vekt på deres likviditetsstyring, sier Gjedrem.

Med andre ord kan Norges Bank komme til å gjøre vilkårene for å låne i sentralbanken avhengig av hvordan bankene har finansiert sin virksomhet.