Her stiger boligprisene mest

Storbyene henger etter i boligprisutviklingen, viser NRKs gjennomgang av norske boligpriser det siste året.

boligpris
Foto: Grafikk: Kari Løberg Skaar

I dag la eiendomsmeglerbransjen frem sin ferske boligprisstatistikk for oktober. Tallene viser at boligprisoppgangen fortsetter.

LES: Historisk høye boligpriser

Kvadratmeterprisen på den norske gjennomsnittsboligen har aldri noensinne vært så høy, målt i nominelle priser.

NRKs gjennomgang av tallene viser at Oslo og Bærum det siste året har hatt den svakeste boligprisutviklingen av 40 ulike byer og regioner her i landet.

- Det er ingen tvil om at vi finner den sterkeste prisveksten i regionene utenom de store byene, sier direktør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund til NRK.

Telemark og Larvik på topp

Av de største byene, er det kun Drammen og Trondheim som har en sterkere prisutvikling enn landsgjennomsnittet.

Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Aller sterkest prisvekst har Telemark, Hedmark (uten Hamar) og Larvik, med mer enn 20 prosents vekst i kvadratmeterprisene det siste året.

- Det er vanskelig å si hva som er årsaken til hvorfor regionene utvikler seg så forskjellig. Generelt har det ofte med tilflytting/fraflytting og i hvilken grad det bygges nye boliger som det er behov for, sier Tveter

Sjekk boligprisene der du bor

Tabellen viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligtyper i ulike regioner, endring i gjennomsnittlig kvadratmeterpris siste år, samt prosentvis endring.

På grunn av måten eiendomsmeglerbransjen rapporterer sine tall, er det ikke mulig å lage en fullstendig landsoversikt.

LES: Hardere skatt på å eie to boliger

Boligprisene der du bor

Sted

Oktober 08

Oktober 09

Prosentvis endring

Endring

Telemark

12,500

15,500

24.0 %

3,000

Hedmark utenom Hamar

12,200

15,100

23.8 %

2,900

Larvik

15,200

18,300

20.4 %

3,100

Møre- og Romsdal

15,900

19,100

20.1 %

3,200

Oppland utenom Lillehm.

13,500

16,200

20.0 %

2,700

Resten av Østfold

13,700

16,300

19.0 %

2,600

SNITT Hedmark

14,300

17,000

18.9 %

2,700

Sandefjord

16,600

19,600

18.1 %

3,000

SNITT Oppland

15,000

17,700

18.0 %

2,700

Sarpsborg

14,500

17,100

17.9 %

2,600

SNITT Buskerud

16,600

19,500

17.5 %

2,900

Buskerud utenom Dram.

16,300

19,100

17.2 %

2,800

SNITT Østfold

15,400

18,000

16.9 %

2,600

Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav

16,100

18,800

16.8 %

2,700

Drammen

17,400

20,300

16.7 %

2,900

SNITT Vestfold

16,800

19,600

16.7 %

2,800

Agder utenom Krist.sand

16,700

19,300

15.6 %

2,600

SNITT Trøndelagsfylkene

19,600

22,400

14.3 %

2,800

Hamar

17,800

20,300

14.0 %

2,500

Fredrikstad

16,700

19,000

13.8 %

2,300

SNITT Agderfylkene

20,000

22,700

13.5 %

2,700

Lillehammer

18,700

21,200

13.4 %

2,500

SNITT Nord-Norge

18,000

20,400

13.3 %

2,400

Øvre Romerike

18,400

20,800

13.0 %

2,400

Tønsberg

19,600

22,100

12.8 %

2,500

Trondheim

22,400

25,200

12.5 %

2,800

Landsgjennomsnitt

22,300

25,000

12.1 %

2,700

Kristiansand

23,100

25,800

11.7 %

2,700

SNITT Hordaland

22,500

25,100

11.6 %

2,600

Moss

18,200

20,300

11.5 %

2,100

Follo

23,900

26,600

11.3 %

2,700

Asker

26,600

29,500

10.9 %

2,900

SNITT Akershus

24,200

26,800

10.7 %

2,600

SNITT Rogaland

24,400

27,000

10.7 %

2,600

Bergen

23,900

26,400

10.5 %

2,500

Nedre Romerike

22,400

24,700

10.3 %

2,300

Sandnes

25,000

27,500

10.0 %

2,500

Tromsø

23,600

25,800

9.3 %

2,200

Stavanger

28,500

30,900

8.4 %

2,400

SNITT Oslo

31,500

34,100

8.3 %

2,600

Bærum

30,700

33,100

7.8 %

2,400