NRK Meny
Normal

Go'bitene fra statsbudsjettet

I morgen kommer statsbudsjettet. Mange departementer har allerede presentert go'bitene. Fra 1 million kroner  til hold av fjordhester i Landbruksdepartementet til 1,7 milliarder til sykehusene i Helse- og omsorg.

Statsbudsjettet montasje
Foto: NRK

Kulturminister Trond Giske har lekket mest, i hvert fall etter antall gladnyheter han har sluppet.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) og Senterpartiets partileder Åslaug Haga som kommunalminister har hatt de største summene å lekke.

Her er en kort oversikt over hva som nå er kjent av budsjettnyheter:

 

 Helse og omsorgsdepartementet:

 • Sykehusene: 1,7 milliarder kroner ekstra i investeringsmidler til nybygg, vedlikehold og utstyr. Totalsummen blir 5,3 milliarder kroner. Av økningen får Helse Midt-Norge 229 millioner kr, Helse Sør-Øst 920 millioner kr, Helse Vest 330 millioner kr og Helse Nord 189 millioner kr.
 • Investeringstilskudd for 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2008-2015. Sum ukjent.

Signaler tyder på at helse- og omsorg blir en av de store budsjettvinnerne, og at det kommer en økning av driftsmidlene også.

 

Kommunaldepartementet:

 • Kommunene: Får beholde til fri bruk 2 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter. Kommunene mener dette alt er spist opp av dyre lønns- og trygdeoppgjør.
 • Kommunene: Økning i kompensasjon for særlig ressurskrevende brukere: 500 millioner kroner.
 • Regional nyskaping: 104 millioner kroner. 11,8 millioner til Sogn og Fjordane, 31,5 millioner til Hedmark og Oppland, 29,4 millioner til Agder-fylkene, 15,9 millioner til Vestfold og 17,4 millioner til Østfold. Mer penger følger i 2009 og 2010 fordi det er et treårig prosjekt..
 • Utviklingsprogram: "Bolyst og engasjement i små byer og tettsteder": 10 millioner kroner.
 • "Flytt hit" - folk ut til bygdene: 900.000 kroner
 • Ung Skaperlyst, Namdalen: 1,5 millioner kroner.
 • Utviklingsmidler Berkåk: 2 millioner kroner.

En post på 500 millioner kroner til økning av bostøtten for å favne flere, og som regnes som et treffsikkert middel i fattigdomsbekjempelse, ble kuttet i siste liten. Millionene endte hos Kunnskapsdepartementet for at maksprisen i barnehager ikke skulle øke.

 

Kulturdepartementet:

Flere arrangement enn før er lovet fast plass på statsbudsjettet.

 • Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival: 400.000 kroner ekstra (fast plass).
 • Ungdomssymfonikerne: 2 millioner kroner (fast plass).
 • Festspillene i Bergen: 2,6 millioner ekstra. Dette utløser 1,7 millioner kr fra fylke og kommune, så totalt blir økningen 4,3 millioner kroner (har forlengst fast plass på budsjettet).
 • Olavsfestdagene i Trondheim: Øker bevilgningen med 1,2 millioner kroner (+ 25 prosent).
 • Kammermusikkfestivalene i Trondheim. Oslo og Risør: 1,2 millioner kroner hver.
 • Bryggen i Bergen: 5 millioner kroner til restaurering.
 • Sør-Troms museum: 1,3 millioner kroner i økning til det nye sammenslåtte museet -  som før var fire og fikk samlet 4,9 millioner kroner.
 • Det Norske Teater: 3 millioner kroner.
 • Den norske Opera: 30 millioner kroner til ekstra drift av selve bygningen og 62 millioner til kunstnerisk virksomhet i årene 2008-2010.
 • Trondheim kunstmuseum: Skal huse samlingene fra bysbarna Inger Sitter og Håkon Bleken. Får 1,5 millioner kroner ekstra, øker fra 300.000 kroner.
 • Nobels fredssenter: 4 millioner kroner ekstra.
 • Kulturtiltak for eldre - også kalt "den kulturelle spaserstokken": 5 millioner kroner ekstra.
 • Nynorsk-tiltak: 3 millioner kroner fordelt på 1 million på støtteordning for nynorsk litteratur, nynorsk kultursentrum/nynorske festspela, Norges Mållag og nynorsk ordbok.
 • Filmsøtte til barn og unge: Tre millioner kroner til barn og unge som lager film. Filmverksted, kulturskoler og festivaler kan søke.
 • Innkjøpsordningen av norske plater: Økning på 1 million kroner. Halvparten er øremerker for innkjøp av norskproduserte barneplater.
 • 6 millioner kroner til lokale musikk-tiltak; kirkemusikk 1 million kr mer, festivalstøtten 1 millon kr mer, turne- og arrangørstøtte 1 million kr mer, ensemblestøtten 1,5 millioner kr mer, nasjonalscenen for folkesmusikk og dans 1 million kr, musikkens venner 250.000 kr, ny musikk: 250.000 kr mer.
 • 38 millioner kroner til rockemuseet i Trondheim, inkludert èn million kroner til rockesenteret på Namsos.
 • Idrett: 100 millioner kroner til nye idrettsanlegg i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Skien med omland.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

 •  Fra 2008 skal pensjonister på 67 år kunne jobbe så mye de vil uten avkortning i pensjonen. Innen 2010 skal det gjelde alle pensjonister.

   

Barne- og likestillingsdepartementet:

 • 10 millioner kroner til innsats mot barnefattigdom i Norge. Midlene skal brukes til leksehjelp, pengehjelp til utflukter og deltakelse i fritidstilbud, fritidsutstyr m.v. Totalt pott blir 28 millioner kroner.
 • Ny handlingsplan mot tvangsekteskap: 70 millioner kroner fordelt på fire år. 
 • Barnevakten (gir råd om barn og medier): 150.000 kroner.
 • Barnebyen Finnsnes: 334.000 kroner.
 • ProSenteret (støttesenter for prostituerte): 400.000 kroner.
 • Skeiv Ungdom: 300.000 kroner.

  På minussiden kommer det trolig ingen utvidelse av pappapermen. Regjeringen har lovet opptrapping til 10 uker, nå har nybakte fedre seks uker.

   

Kunnskapsdepartementet:

 • Økning av timetallet på barnetrinnet: 220 millioner kroner.
 • Kvalitetsheving i grunnskolen: 1 milliard kroner.
 • Høgskolen i Vestfold: 5,2 millioner kroner.
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag: 4 millioner kroner.
 • EnergiCampus Nord: 3 millioner kroner.
 • Forskningsstiftelser: Slipper å betale formueskatt av midlene sine, betyr hundrevis av millioner kroner i spart skatt.
 • Barnehagene: Ingen makspris på 2230 kroner per plass som lovet, men 2,7 milliarder kroner ekstra i øremerkede barnehagetilskudd. Over 20 milliarder skal brukes på barnehagesektoren totalt. 125 nye studieplasser for førskolelærere.
 • Fradraget for pass av barn økes fra 5000 til 15.000 kroner f.o.m. barn nr 2.
 • Forskning: Mulige 350 stipendiatstillinger for å øke forskning og rekrutteringen. Egentlig bare gjenoppretting av situasjoenn før fjorårets kutt.
 • Gjenoppretting av 2007-kuttet på 274 millioner kroner.
 • Forskning: 240 millioner kroner til vedlikehold og innkjøp av vitenskapelig utstyr. 40 millioner kommer fra departementet, 200 millioner er frigjort fra Norges Forskningsråd.
 • Tradisjonrike og truede håndverksfag: 1,6 millioner kroner i 2008, totalt 5 millioner over tre år.

 

Landbruksdepartementet:

 • Støtte til hold av fjordhester: 1 million kroner.
 • "Økoløft" i kommunene: 10 millioner kroner i 2008, nye 10 millioner i 2009.

 

Fiskeridepartementet:

 • Politihøgskolen Bodø: 230.000 kroner til videreutdanning i fiskerikriminalitet.
 • Fiskeridepartementet vokser trolig så mye i år at det slipper stempelet "minste budsjett".

 

Finansdepartementet:

 • Reduksjon i prisen for nytt pass: Fra 990 kroner til 450 kroner. Prisen på barnepass ble senket i budsjettet for 2007. Staten taper 207 millioner i inntekter.
 • Rederskatten: Rederiene må betale ca 14 milliarder i gammel skattegjeld, men får til gjengjeld nullskatt fra neste år.
 • Stor pott, men ukjent sum, til kjøp av klimakvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene.

 

Samferdselsdepartementet:

 • Dieselavgiften øker med 20 øre per liter.
 • Løftene i Nasjonal Transportplan holdes. Det betyr minst 15 milliarder kroner til vei oig 7 milliarder kroner på jernbane.
 • Økning i belønningsordning for kollektivtransport i storbyene. I år er potten 120 millioner kroner.

 

Olje- og energidepartementet:

 • 200 millioner kroner ekstra til satsing på fornybar energi. I tillegg kommer 450 millioner kroner fra grunnfondet som ble opprettet i fjor. Dermed blir totalsummen 650 millioner kroner mer. Skal administreres av Enova.
 • Ukjent milliardbeløp til CO2-håndtering på gassanlegget på Kårstø. 720 millioner kroner ble avsatt i 2007-budsjett, 520 millioner ble inndratt igjen i revidert nasjonalbudsjett i vår.

 

Næringsdepartementet:

 • Små nye bedrifter kan få inntil 8 millioner fordelt over fem år på hver søker. Knyttet til bestemte distrikter. Fordeles trolig gjennom Innovasjon Norge.

 

Miljøverndepartementet

 • Lekkasjene på miljøsatsingen er kommet via andre departementet, hvor budsjettpostene formelt hører hjemme. Miljøverndepartementet skal ha endt opp med det minste budsjettet i år, bak Fiskeridepartementet. Får trolig rundt 3,5 milliarder til disposisjon.

 

Forsvarsdepartementet:

 • Ingen gladnyheter, ryktene har gått på kutt i forsvarsbudsjettet på én og halvannen milliard kroner, men regjeringen har avvist dette. Store investeringer i både sjø- og luftforsvaret står fast.