Gjeldsofre får ikke rådgivning

Kommunene er pålagt å gi de som trenger det, økonomisk rådgivning, men lange ventetider gjør at tilbudet ikke fungerer, mener Foreningen Fattignorge.

Georg Rønning
Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

I urolige økonomiske tider, med økt arbeidsledighet og høy rente, er det flere som får problemer med økonomien.

- Hvis det offentlige virkelig vil bekjempe fattigdom, holder det ikke å la folk stå på venteliste i to år. For noen er det vanskelig å ta tak i situasjonen selv, og det er derfor kommunene er pålagt å stille rådgiver til rådighet, sier daglig leder i Foreningen Fattignorge, Georg Rønning.

- Det hele ligger jo for veldig mange i dette med postkasseangst. Man har blitt kjørt såpass opp i et hjørne at man rett og slett ikke orker å forholde seg til disse brevene og purringene, sier Rønning.

- Holder folk i fattigdom

Det er vanskelig å hjelpe folk ut av økonomisk uføre når ventetida for å få økonomisk rådgivning nå er så lang mange steder, sier Rønning.

Dette er jo en av de sikreste måtene å holde folk i fattigdom på, fordi gjelden øker bare, sier Rønning til NRK.

Georg Rønning

Fattignorge og Rønning har sammen med andre organisasjoner tatt opp den lange ventetiden med myndighetene.

- Alt for få kunne gi rask hjelp

Allerede for ett år siden gjorde redaktør for i Forbrukerrapporten, Jarle Oppedal, en stor undersøkelse og fant ut at mange kommuner gjorde en slett jobb.

- Vi kontaktet alle norske kommuner, som på det tidspunktet var 431 stykker, pluss de 15 bydelene i Oslo. Alt for få kunne gi rask hjelp, sier Oppedal til NRK.

Tre av fire kommuner kunne ikke stille opp med en rådgivningstime innen to uker. Og flere steder måtte de med problemer vente i månedsvis.

- Fra stønadsmottaker til bidragsyter

Georg Rønning, dagleg leiar Fattignorge i Ålesund

Georg Rønning.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Rønning i Fattignorge er klar på hva som er konsekvensene av lange ventetider.

- Det fører til familieoppløsninger, man bytter skoler, man mister venner. Det er en veldig uheldig sosial stilling man kommer i, sier Rønning.

Rønning håper kommunene nå tar tak, noe som de selv vil tjene på.

- Ved å hjelpe de som trenger det mest til å komme ut av disse problemene, så gjør man at folk går fra å være stønadsmottakere til å bli bidragsytere i samfunnet. Det må jo være fantastisk viktig, sier Rønning.

Ville ikke kommentere

På spørsmål fra NRK valgte kommunenes interesseorganisasjon KS å ikke kommentere de lange ventetidene for å få økonomisk rådgivning i landets kommuner.