NRK Meny
Normal

En tredel av sikringsfondet til Glitnir

Nesten en tredel av midlene i Bankenes Sikringsfond er nå stilt til rådighet for Glitnir Bank ASA. Og nå må sikringsfondet hjelpe Kaupthing.

Glitnirs hovedkontor i Trondheim
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ved årsskiftet hadde Bankenes Sikringsfond en egenkapital på 17,2 milliarder kroner - og dette er det offisielle beløpet sikringsfondet opererer med som sin egenkapital.

I dag vedtok styret i Bankenes Sikringsfond å tilføre Glitnir Bank i Norge inntil 5 milliarder kroner i en begrenset periode, for å sikre at banken har penger til fortsatt drift.

- Dette er en norsk bank som i utgangspunktet driver god bankvirksomhet og er solid. Banken har fått utfordringer med sin finansiering, som en følge av problemene hos morbanken på Island, sier styreleder Finn Haugan i Bankenes Sikringsfond til NRK.

Finn Haugan

- Bankenes Sikringsfond har nok penger, sier styreleder Finn Haugan i sikringsfondet til NRK.

Foto: Sparebank1 Midt-Norge

- Sikringsfondet skal ikke tape en krone

Haugan avviser at det nå er slik at norske bankkunder må betale for at Islendingene har mislykkes, gjennom bidrag fra sikringsfondet.

- Vi stiller til rådighet en likviditet på inntil fem milliarder kroner i form av en garanti, og denne garantien stiller vi mot gode sikkerheter, slik at vi legger til grunn at sikringsfondet ikke skal tape penger på dette, sier styrelederen.

Garantien er stilt til rådighet i en begrenset periode, og i den perioden er Glitnir Bank pålagt å finne en løsning på sin pengeknapphet - trolig ved at virksomheten selges.

Kaupthing bank neste som må garanteres for

Den Islandske banken Kaupthings nettbank ble i dag stengt, og kundene får ikke tilgang til pengene sine.

Styrelederen i Banksikringsfondet vil ikke kommentere om det nå er slik at nye milliarder er i ferd med å ferd med å pøses ut til neste islandske bank i problemer.

Bjørn Skogstad Aamo

- Det vil ta dager før nettbankkundene i Kaupthing får tilgang til pengene sine, sier Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Men Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo, sier til NRK at tilsynet nå jobber sammen med sikringsfondet for å sikre at kundene med stengte nettbanker snart får tilgang på penger.

- Med finansministerens klare uttalelse om at Norge vil garantere så arbeides det nå med praktiske spørsmål mellom Kaupthing og sikringsfondet, og tilsynet er aktivt inne i samtalene, sier Skogstad Aamo til NRK.

Skogstad Aamo mener det vil ta dager før sikringsfondet får på plass praktiske ordninger som gjør at Kaupthingkundene igjen får fatt i pengene sine.

- Fortsatt penger til drift i sikringsfondet

Finn Haugan mener at sikringsfondet har tilstrekkelig penger til normal drift i tiden som kommer, og at norske bankkunder ikke har noen grunn til å frykte for egne sparepenger.

- Det norske bankvesenet er veldig solid, og utfordringen for Glitnir Bank skyldes ikke problemene i Norge, men utfordringer hos morselskapet på Island, avslutter Haugan.