NRK Meny
Normal

Forsker på CO2-fangst

Regjeringen vil bruke 860,3 millioner kroner på å finne ut hvordan CO2 fra gasskraftverk og CO2-kjeder best kan fanges.

Tjeldbergodden
Foto: Roar Strøm / NRK

-Regjeringen har som mål at Norge skal være et foregangsland på CO2-håndtering og miljøvennlig gassteknologi. For å oppnå dette, må vi ha en omfattende innsats over flere år, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. 

Han sier at denne bevilgningen er tidenes største satsing på CO2-håndtering,  og at den demonstrerer regjeringens prioritering av utviklingen av miljøvennlig gassteknologi.

Omfattende planer

 

Odd Roger Enoksen på Nyhamna
Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Soria Moria-erklæringen har ambisiøse mål for å realisere kjeder for CO2. En CO2-kjede omfatter fangst av CO2 fra en utslippskilde, transport og bruk av CO2 til økt oljeutvinning, eventuelt deponering i undergrunnen.

Det er gjennomført et omfattende arbeid knyttet til CO2-håndtering og kjeder for CO2 i 2006, både i Olje- og energidepartementet og i virksomheter under Olje- og energidepartementet. Gassco, Petoro og Gassnova har lagt frem en rapport om potensielle CO2-kjeder.

- Stort behov for mer forsking

Regjeringen arbeider nå med oppfølging av rapporten for å realisere bruk av CO2 til økt oljeutvinning. Norges vassdrags- og energidirektorat arbeider med forprosjekteringen av et fangstanlegg knyttet til Naturkrafts kraftverk på Kårstø. I tillegg gjøres det et betydelig utredningsarbeid på hvilke mulighetsrom statsstøtteregelverket i EØS-avtalen gir for hvordan og eventuelt hvor i en kjede staten kan bidra økonomisk.

-Det er avdekket betydelige utfordringer som må møtes for å kunne realisere målene for fangst av CO2 og injeksjon til økt utvinning/lagring. Det er et stort behov for teknologiutvikling og utprøving av teknologi. Gjennom Climit-programmet* vil regjeringen fortsette satsingen på forskning, utvikling og demonstrasjon av miljøvennlige gasskraftteknologier, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

 

Olje i Statsbudsjettet
Foto: Grafikk / NRK