Billigere å kjøpe miljøvennlig bil

Det blir billigere å kjøpe bil som slipper ut lite CO2. Engangsavgiften blir redusert med mellom 3 og nesten 11.000 kroner på neste års statsbudsjett.

Trafikk
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP

Dette kommer fram i statsbudsjettet for 2009. På denne måten skal bilkjøpere stimuleres til å velge lavutslippsbiler.

Dermed viderefører regjeringen omleggingen av bilavgiftene i en miljøvennlig retning - noe som er i samsvar med Soria Moria-erklæringen.

I statsbudsjettet skriver Regjeringen at de har som mål at nyregistrerte biler i 2012 skal ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 120 gram per kilometer. CO2-komponenten i engangsavgiften skal justeres slik at incentivene til å kjøpe biler med utslipp under 120 g/km styrkes.

- I tillegg innføres et nytt trinn som innebærer at biler med høyere CO2-utslipp enn 250 gram per kilometer får økt avgift. Omleggingen vil bidra til at bilparken i framtiden kan ha lavere utslipp enn i dag, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Også ved statsbudsjettet for to år siden ble engangsavgiften endret for å motivere til å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Avgiften ble da fastsatt også med utgangspunkt i kjøretøyets CO2-utslipp, i tillegg til vekt og effekt.

Omleggingen av engangsavgiften for to år siden førte til at dieselandelen av nybilsalget økte sterkt. Antall dieselbiler som andel av nyregistrerte biler økte fra under 50 prosent i 2006 til knapt 75 prosent i 2007.

Årsaken er at dieselbiler jevnt over har lavere CO2-utslipp enn bensinbiler - og dermed kom de gunstigere ut av avgiftsomleggingen.

I tillegg ble det ved fjorårets statsbudsjett innført miljødifferensiering på årsavgiften. Spesielt dieselbiler uten partikkelfilter - som regnes som verstinger når det gjelder lokalt utslipp - ble ilagt en høyere årsavgift.

Slik beregnes engangsavgiften i dag