Hopp til innhold

Krever at Avinorsjefen enten går av eller sier fra seg SAS-pensjon

Høyre og Fremskrittspartiet krever at samferdselsminister Marit Arnstad ser på Avinorsjefens bindinger til SAS. Frp krever at Dag Falk-Petersen enten går av eller sier fra seg permisjonen.

Dag Falk-Petersen / SAS

Pensjonsavtalen betyr at Dag Falk-Petersen selv blir rammet økonomisk hvis SAS går konkurs.

Foto: Anette Karlsen/AFP PHOTO / SCANPIX SWEDEN / JOHAN NILSSON / NTB scanpix

Fredag fortalte NRK at Avinorsjef Dag Falk-Petersen erklærer seg inhabil i saker som angår SAS fordi han mottar 75.000 kroner i måneden i SAS-pensjon ved siden av lønnen fra Avinor. For tiden forhandler Avinor med SAS om kjøp av eiendommer for milliarder.

Helstatlige Avinor, som eier Oslo Lufthavn Gardermoen, vurderer å redde SAS ved å kjøpe en hangar og lokaler for mange hundre millioner kroner.

Fram til han blir 60 får Falk-Petersen 75.000 kroner hver måned fra SAS, i tillegg til årslønn fra Avinor på over to millioner. Deretter får han enda mer fra SAS, nesten full lønn.

ketil solvik-olsen

Ketil Solvik-Olsen krever at Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier fra seg gullpensjonen fra SAS dersom han har tenkt å fortsette i jobben.

Til sammen får han over 12 millioner kroner før han er 67, og deretter dobbel pensjon fra SAS og Avinor. Hvis SAS går konkurs mister han pensjonen fra flyselskapet.

Da NRK tok kontakt og stilte spørsmål ved Falk-Petersens habilitet tok det noen timer før han erklærte seg inhabil.

– Dag Falk-Petersen bør enten si fra seg pensjonen sin eller fratre sin stilling. Det handler om å være troverdig og å likebehandle alle aktører, sier Ketil Solvik-Olsen i Frp.

Han mener de store utbetalingene fra SAS, samt muligheten til å reise gratis med selskapet, gir grunn til å tro at Falk-Petersen ikke alltid vurderer saker nøytralt og likebehandler flyselskapene.

Også Høyres Svein Flåtten reagerer. Han mener statsråden bør gripe inn og se på denne saken.

Se video:

Høyre og Fremskrittspartiet krever at samferdselsminister Marit Arnstad ser på Avinorsjefens bindinger til SAS. Frp krever at Dag Falk-Petersen enten går av eller sier fra seg permisjonen.

Frp ber Avinorsjefen gå av eller si fra seg pensjon