Bankene har aldri tjent mer penger

Bankene i Norge tjente 28,8 milliarder kroner i 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er mer enn noen gang tidligere.

Norges 144 banker tjente samlet 28,8 milliarder kroner etter skatt i 2010. Det er 8,2 milliarder kroner mer enn i 2009.

Det var lavere tap på utlån, høy rentenetto samt moderate driftskostnader som bidro til det gode resultatet, i følge SSB.

- Årsresultatet for norske banker på 28,8 milliarder kroner etter skatt er det høyeste som noensinne er registrert, sier Alan Tahir i Statistisk sentralbyrå til NRK.

Det rekordsterke resultatet er 23 prosent høyere enn i 2007, da bankene samlet satt igjen med 23,4 milliarder kroner.

Resultatet etter skatt er et uttrykk for hva bankene faktisk sitter igjen med etter at skatteregningen for inntektsåret 2010 er betalt.

DnB NOR tjente alene mer enn 1 milliard kroner netto hver måned i løpet av fjoråret, og fikk et resultat etter skatt på 14 milliarder kroner .