Hopp til innhold

Anbefaler ikke lik strømpris over hele landet

Ekspertutvalget som har analysert kraftmarkedet anbefaler ikke at strømprisen blir lik over hele landet, slik olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har hatt som mål.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottok tirsdag en ekspertrapport om kraftmarkedet.

Foto: Johan B. Sættem

I dag la Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet frem sin rapport om kraftmarkedet. Ekspertgruppen ble nedsatt av regjeringen i sommer, etter en vinter med ekstreme prisforskjeller i det nordiske kraftmarkedet.

Men ekspertutvalget anbefaler ikke at det skal etableres en lik strømpris over hele landet, slik olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har hatt som mål å få til.

LES OGSÅ: Ønsker lik pris på strømmen

LES OGSÅ: Mål om lik strømpris i hele landet

LES OGSÅ: Kulda kan bli kostbar

SSB-direktør Torstein Bye har ledet ekspertutvalget. Bye viser til at det er store kostnadsforskjeller ved å produsere strøm ved landets mange kraftverk, og begrensninger i kapasiteten. Samtidig er det store variasjoner i etterspørselen etter strøm.

Torstein Bye er leder for Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet

Torstein Bye er leder for Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet

Foto: Johan B. Sættem

- Utvalget tror ikke at løsningen er å ha samme strømpris til enhver tid over hele landet. Prisene må gjenspeile kostnadsvariasjonene, og prisene må få lov til å variere, sier utvalgsleder Torstein Bye.

Utfordringen i kraftmarkedet er at det til en hver tid må være balanse mellom produksjon og forbruk, fordi elektrisitet ikke kan lagres i store mengder.

Prisene må få lov til å variere over tid for å reflektere variasjonene i kostnader, og mellom områder for å reflektere begrensninger i overføringskapasiteten mellom disse områdene, skriver utvalget i rapporten.

LES OGSÅ: Strømrekord i november

LES OGSÅ: Kulda presser strømprisen oppover

Ekspertutvalget går inn for det Bye kaller en forenkling av kraftsystemet, der det ikke skal bli en lik pris i kraftmarkedet, men heller flere priser enn det som er i dag. Utvalget mener likevel at modellen med flere priser i kraftmarkedet vil dempe prisvariasjonene i kraftsystemet.

Men på spørsmål fra NRK er ikke Riis-Johansen enig i at ekspertutvalget har kommet til motsatt konklusjon av det som er hans mål, nemlig like priser over hele landet.

- Jeg oppfatter at vi må prissette på en annen måte enn i dag, men jeg er ikke sikker på at det å ha flere punkter for prissetting fører til at strømprisen blir så ulik her i landet, sier Riis- Johansen.

Han sier at det nå er lite vann i norske vannmagasiner, og at kraftsituasjonen i vinter kan bli krevende.

- Forbrukerne står overfor en krevende strømvinter, sier Riis-Johansen.