NRK Meny
Normal

Alle Terra-kommunane braut lova

Alle de åtte kommunane i Terra-saka har brote kommunelova, fastslår fylkesmennene i fire fylke.

Terra Securities
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

No skal kommunelova stramast inn og kommunane må kvitte seg med investeringane. Det er også heilt uaktuelt for staten  å hjelpa kommunane ut av den økonomiske krisa, seier kommunalministeren.

Fekk same dom

For snautt to veker sidan slo Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fast at Vik og Bremanger hadde brote kommunelova ved å investere framtidige kraftinntekter i risikofylte obligasjonar gjennom Terra-systemet.

Les: Terra-kommunane braut lova

No er det klart at samlege åtte kommunar gjekk ut over fullmaktene sine, då dei inngjekk investeringsavtaler med Terra. Og i ettermiddag varslar kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa at kommunelova kjem til åbli strama inn.

Måndag fekk dei seks andre Terra-kommunane same dom. Fyrst ute var Kvinesdal i Vest-Agder. 

Les: Ulovlig Terra-investering

Så kom dommen over Haugesund i Rogaland. 

Les: Terra-obligasjon var ulovlig

Deretter svinga Fylkesmannen i Nordland øksa over Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

Les: Knusande dom

Kan tape meir

Fylkesmennene slår fast at vedtaka er ulovlege. Det inneber at kommunane må selje seg ut.

Eit raskt sal kan føre til at kommunane får større tap enn kva ein har rekna med, derfor aksepterar fylkesmennene at dei brukar noko tid til å kvitte seg med obligasjonane.