Hopp til innhold

Mener statsadvokatene tjener for lite

– Aktorene i terrorsaken og resten av landets statsadvokater tjener altfor lite. De bør få 200.000 mer i lønn, mener Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden tjener dårlig, sammenliknet med andre juristjobber på samme nivå, mener Riksadvokaten.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh, som utgjør aktoratet i rettssaken mot Anders Behring Breivik, tjener dårlig sammenlignet med andre juristjobber på samme nivå både i det offentlige og privat.

Riksadvokaten tar nå til orde for at lønnsnivået må heves i disse stillingene.

– Det er for store lønnsforskjeller slik det er i dag. Det fører til at altfor mange statsadvokater slutter etter kort tid for å ta bedre betalt arbeid, sier Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

En av tre statsadvokater i Oslo sluttet eller søkte seg vekk fra sine stillinger i fjor.

– De går til andre offentlige stillinger som tilbyr høyere lønn enn statsadvokater i det sjiktet vi snakker om her. Mange av dem blir dommere, sier Busch.

Følg rettssaken mot Breivik direkte her.

Vil gi 200 000 kroner mer i lønn

Tor-Aksel Busch

Statsadvokat Tor-Aksel Busch.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er sjef for aktorene og sier han frykter for rettssikkerheten i fremtiden, dersom lønnen for aktorene ikke økes vesentlig.

Han foreslår et lønnshopp på snaut 200 000 kroner. På nåværende tidspunkt tjener de fleste statsadvokatene rundt 700 000 kroner i året.

Senest sist uke ba Tor-Aksel Busch sine overordnede om lov til å gi mer lønn for å beholde en medarbeider.

– Aktorene har et spesielt ansvar

Arild Dommersnes

Statsadvokat Arild Dommersnes.

Foto: Marius Harlem / NRK

Arild Dommersnes, som var statsadvokat i Rogaland under Nokas-rettssaken, påpeker at statsadvokatene har et ansvar helt utenom det vanlige i de mest alvorlige straffesakene i Norge.

– Statsadvokatene er ansvarlig for å drive sakene fremover, sier Dommersnes som i dag jobber som privat advokat og er bedre lønnet.

– I mitt tilfelle var det mange forhold som lå bak, men en betydelig lønnsforskjell har hatt noe å si, sier han til NRK.

Justisdepartementet med ansvar for statsadvokatene og Fornyings- og administrasjonsdepartementet med ansvar for statens lønninger, ønsker ikke å kommentere saken midt i lønnsoppgjøret.

– Konkurransevilkårene blir skjeve

Per Sandberg

Leder i justiskomiteen Per Sandberg.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Leder i justiskomiteen Per Sandberg (Frp) sier kompetansen og kvaliteten forsvinner over i konkurrerende områder. Dette tror han kan true rettssikkerheten

– Lønnsforskjellene har Stortinget og justiskomiteen hatt fokus på over lengre tid. Vi har sett at det både er problemer med rekruttering og vi har registrert lekkasjen – at statsadvokater slutter og får seg bedre betalte jobber både i det offentlige og private, sier Sandberg.

Sandberg mener hele strafferettskjeden må styrkes, og at lønnsforskjellene må reduseres. Han frykter at om alle de kloke hodene forsvinner til bedre betalte jobber, får man en skjevhet i kompetanse og kvalitet.

– Nå har vi kommet dithen at de som er statsadvokater flykter og finner seg bedre betalte jobber. Men når det gjelder lønnsforhandlinger lar vi andre ta det. Det er gitt et klart signal, både fra riksadvokaten og justiskomiteen om at forskjellene må reduseres for å få til en bedre konkurranse, sier Sandberg.

– Er det riktig å ta denne lønnskampen nå, midt oppi en av norgeshistoriens verste rettssaker?

Nei, det er viktig at vi ikke blander oss for mye inn. Derfor sier jeg at justiskomiteen har hatt fokus på dette i flere år, lenge før 22. juli og rettssaken. Men det er lønnsforhandlinger på gang, og når riksadvokaten har blitt utfordret på det, forstår jeg at han har vært ærlig rundt det, sier Sandberg.