– Nordmenn er et ærlig folk

Det kan virke fristende å komme billigere unna når du selv har kontroll over varescanneren i butikken, men folk flest holder seg likevel på matta.

– Hvordan veier jeg denne?

– Hvor finner jeg prisen?

– Er det bare å dytte den borti sånn?

Butikkansatt Ngoc Tran småløper mellom de sju selvbetjente kassene på Bunnpris på Blindern i Oslo, for å svare på kundenes spørsmål. Enkelte av kundene ser ut som om de har falt ned fra månen, mens andre scanner matvarene sine med stø hånd.

(Saken fortsetter under bildet).

Selvbetjente kasser

Butikkmedarbeider Ngoc Tran holder seg alltid i nærheten av de sju ubetjente kassene.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Butikken er Norges første som bare har selvbetjente kasser. Både IKEA og Coop har allerede forsøkt ordningen i sine butikker, men foreløpig er bare noen av disse butikkenes kasser selvbetjente.

Erfaringene slå langt tyder på at svinnet går ned når kundene selv håndterer kassa.

Posesalget gikk opp

– Det store flertallet er ærlige, sier kjøpmann Steinar Sørum ved Bunnpris på Blindern.

Han forteller at i løpet av de tre ukene butikken har vært selvbetjent, så har alle stikkprøvekontrollene vist at kundene har betalt for hver minste ting de har puttet i posen.

– Vi får til og med betalt for flere bæreposer enn tidligere, sier Sørum, og legger til at bæreposer som ikke blir betalt for, utgjør en vesentlig del av butikkens svinn i løpet av et år.

– Vil gjøre ting riktig

Steinar Sørum

Kjøpmann Steinar Sørum tjener penger på folks ærlighet. - Posesalget har økt siden vi innførte ubetjente kasser, sier Sørum.

Foto: Bunnpris

Kjøpmannen tror samvittigheten spiller inn når man blir satt til å scanne varene selv, og sørger for at det du gjør blir riktig.

– Jeg ser det bare på meg selv. Jeg er altfor ærlig, og betaler heller mer for en vare hvis jeg er usikker, sier Sørum.

IKEA innførte sine selvbetjente kasser i 2009, og ser også at kundene betaler for seg.

– Mye av årsaken til at svinnet ikke har økt tror vi ligger i at folk flest generelt er ærlige, og de er opptatt av å få med seg alle varene og å gjøre ting riktig, skriver Jan Christian Thommesen i en e-post.

Han medgir at andre tiltak som kameraovervåkning, rutinemessige kontroller og medarbeidere som svarer på spørsmål nok også har en virkning.

– Ganske lett å ikke betale

Butikkunde Solena Bressler fra USA er vant til det selvbetjente systemet hjemmefra.

– Jeg vet nå ikke om alle er ærlige. Det er vel alltid noen som utnytter systemet, sier hun. Bressler synes løsningen er praktisk, men etterlyser én ting:

– Alt er jo på norsk, så jeg forstår ingenting av det, ler hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Selvbetjente kasser

Amerikanske Solina Bressler er vant til ubetjente kasser, men skjønte fint lite da alt stod på norsk.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Claus Jebsen tror folk flest er ærlige, men først og fremst fordi de føler de blir kontrollert av butikkpersonalet som er i nærheten.

Marianne Korneliussen gjør seg også en tanke idet hun drevent registrerer en pakke gulost i kassa.

– Det er jo ganske lett å putte en ekstra vare oppi posen uten å scanne den, sier hun, og legger til at hun selv ikke har behov for å spare en ekstra slant på den måten.

Moral eller frykt?

Inge Brechan

- Undersøkelser viser at nordmenn er temmelig ærlige sier sosialpsykolog Inge Brechan.

Foto: TØI

– Det finnes populærvitenskapelige undersøkelser som viser at nordmenn er temmelig ærlige, sammenliknet med andre kulturer, forteller sosialpsykolog, Inge Brechan til NRK.no

Han viser til tester der lommebøker og andre verdisaker ble lagt igjen med overlegg, for å se om de ble levert tilbake, og de trauste nordmennene skuffet ikke.

Men Brechan tror også andre ting spiller inn og sørger for nordmenns lovlydighet.

– Frykten for å bli tatt gjør at folk gjør så godt de kan for å unngå det, sier sosialpsykologen.

– Dersom folk tror at det er en viss risiko for å bli tatt, og at konsekvensen er såpass stor, så blir man motivert til å betale for seg. Det holder at de bare ser en kontrollør, forteller Brechan.