Hopp til innhold

– De får streike så lenge de vil

Forhandlingsleder Petter Furulund i NHO Service er kraftig provosert over renholdernes arbeidstakerorganisasjon, og sier det er fullstendig uaktuelt å gå med på kravene.

Administrerende direktør i Servicebedriftenes landsforening Petter Furulund.

Forhandlingsleder Petter Furulund i NHO Service er kraftig provosert over renholdernes fremstilling av tilbudet i årets lønnsoppgjør.

Foto: Tor-Erling Thømt Ruud / NRK

Det er uvanlig steile fronter mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i renholdsstreiken som startet torsdag morgen.

LES: Streik i renholdsbransjen

LES : 500 i streik i Trøndelag

– Jeg er kraftig provosert over det som har kommet frem i nyhetene, og kjenner meg overhodet ikke igjen i at vi skal ha tilbudt et lønnstillegg på 2,7 prosent, sier forhandlingsleder Petter Furulund i NHO Service.

Han sier at dersom renholderne står fast på sine krav, kan streiken pågå i det uendelige.

Erna Hagensen, leder Norsk Arbeidsmandsforbund

Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener fremforhandlede garantiordninger ikke kan ses på som en del av lønnstilbudet.

Foto: Arbeidsmandsforbundet

Til NRK sier forbundsleder Erna Hagensen at renholderne har fått det dårligste oppgjøret av alle, med 2,7 prosents lønnsøkning.

Renholderne krever det Hagensen kaller en anstendig lønn, og vil at den over tid skal heves til 95 prosent av det industriarbeiderne tjener. I dag er lønnsgarantien 85 prosent.

Rykende uenig om fakta

- Det presiseres hos meklingsmannen at man ikke skal snakke om meklingen. Men jeg kan ikke annet enn å imøtegå påstandene når de er fullstendig feil, tordner Furulund.

Han mener at det som i realiteten er tilbudt er 3,8 prosent, betydelig over rammen i årets lønnsoppgjør.

- Det vi har tilbudt er 1 krone og 50 øre i generelt lønnstillegg, og 50 øre i et likelønnstillegg. I tillegg kommer 2 kroner og 72 øre i en garantiordning. Summerer man dette er kronetillegget pr time 5 kroner og 72 øre, sier Furulund.

- Ikke streiket siden 1974, nå er det nok

Renholderne mener at de blir hengende stadig lenger etter industriarbeiderne i lønnsutviklingen, og har i flere tiår hatt en garantiordning som sikrer dem 85 prosent av lønnen til industriarbeiderne.

Denne vil de ha hevet til 95 prosent.

- Motparten er ikke interessert i å diskutere dette overhodet, noe som skaper sinne og irritasjon hos renholderne. Det er ikke lett å forsørge sine barn med 140 kroner i timen. Nå er det nok, sier Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet.

Men heller ikke at timelønnen er 140 kroner i timen er NHO Service enig i. De mener det riktige tallet er 145-150 kroner.

- Får streike så lenge de vil

- Vi har absolutt ikke gitt noe dårlig tilbud. Men de vil ha 20 kroner mer pr time, og det kan de skyte en lang pil etter, sier Furulund i NHO.

NHOs forhandlingsleder mener en økning av garantibestemmelsen fra 85-95 prosent utgjør 17 kroner pr time, noe som vil gi den sikre død for den organiserte delen av bransjen, som sliter med mange useriøse aktører.

Men hos Arbeidsmandsforbundet er streikeviljen stor.

- Vi har mange millioner i streikekassa, og har råd til å ta kampen så lenge det er nødvendig. Det skal ikke stå på det, sier Hagensen.