20.000 mister jobben

Bygging av næringseiendom for 20 milliarder kroner utsettes på grunn av finanskrisen. Konsekvensen er at 20.000 innen bygg og anlegg mister jobben.

Byggeplass (ill.foto)
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Kilde: NRK

Nedgangen i bygging av næringseiendommer vil bli mer enn 20 prosent bare de nærmeste to årene, sier Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret.

Kjell Senneset

Kjell Senneset.

Foto: Prognosesenteret

- I år tror vi at det kanskje vil bli investert rundt 72-73 milliarder kroner i næringsbygg - offentlige og private - og at det kan falle til godt under 60 milliarder i 2010, kanskje ned mot 55 milliarder, sier Senneset.

Selv prosjekter hvor alt er klart til å sette spaden i jorda, der hvor reguleringsplaner er klare og leiekontrakter er ferdigforhandlet, blir nå utsatt. Årsaken er usikkerhet om framtida, og mangelen på penger.

- Bedriftene får rett og slett ikke finansiert prosjektene sine, selv om det er veldig gode prosjekter, som har utsikter som er veldig solide. Men så får man altså ikke lån i bankene, fordi bankene er redde for å låne ut penger, sier Senneset.

- Et sunnhetstegn

Forsatt høy pengemarkedsrente gir høye utlånsrenter til kundene. Når det attpåtil er generell mangel på penger i markedet, presser dette rentenivået opp.

Det rammer også finansiering av næringseiendommer, bekrefter seksjonsleder for næringseiendom i DnB NOR, Olav T. Løvstad.

Men, Løvstad er glad for at utbyggerne viser en edruelig holdning, og heller legger prosjekter på is framfor å ta vann over hodet i en vanskelig økonomisk periode.

- Hvis vi nå går inn i en periode med en lavere etterspørsel etter arealer, så er det vel egentlig et sunnhetstegn at avventer byggingen, slik at man ikke er med på å bidra til en økt ledighet på næringsarealer, sier Løvstad.

Frykter for rekrutteringen

Entreprenørbransjen frykter at så mye som 30.000 ansatte i bygg og anlegg vil miste jobben på grunn av nedgang i byggeaktiviteten. 20.000 ryker ut bare på grunn av manglende bygging av næringseiendom.

- Hvis vi tar næringsbygg spesielt, vil det være 15-20.000 direkte ansatte som kan rammes av en nedgang på cirka 20 milliarder som vi ser i dag, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Ketil Lyng.

Han frykter for rekrutteringen til byggebransjen.

- Det kan bli et rekrutteringsproblem, det var det sist gang bransjen gikk veldig ned. Da tok det 4-5 år før bransjen var oppe og gikk igjen med kvalifisert arbeidskraft i tilstrekkelig grad, sier Lyng.

Konsekvensen av dette kan bli at det blir dyrere å få gjennomført prosjekter, og at konkurransen om ressurser blir alt for hard, sier Lyng.

Kan nå bunnen i 2010

Prognosesenteret frykter nå tilbakegang i veksten i norsk økonomi, altså en resesjon. Årsaken er lav byggeaktivitet, noe som gir store negative utslag for norsk økonomi.

- De siste prognosene fra Norges Bank tyder på at det såvidt blir vekst i 2009, men hvis denne byggeaktiviteten går slik vi tror den kommer til å gå, så er vi stygt redd for at vi går inn i en resesjon i 2009, og at det blir en nedgang i samlet aktivitet i Norge i forhold til 2008, sier Senneset.

Kjell Senneset tror aktiviteten først vil ta seg opp igjen først om to til tre år.

- Hovedscenariet i øyeblikket er at dette bunner ut i 2010, og at det kan bli en vekst igjen i 2011, sier han.