- Utestenger folk fra arbeidslivet

- Det blir vanskeligere å komme tilbake i arbeid etter regjeringens kutt i attføringspengene, sier direktør i NHO, Johan-Martin Leikvoll.

Rullestol (illustrasjonsfoto)
Foto: Mortensen, Terje / VG

I dag får du økonomisk støtte i et halvt år etter attføring. Det skal hjelpe deg økonomisk mens du venter på en passende jobb. Formelt heter det  "Utbetalinger i påvente av arbeid".

I forslaget til statsbudsjett for 2008 halverer regjeringen stødnadstiden fra seks til tre måneder.

- Dermed blir det vanskeligere for mange å komme tilbake til arbeidslivet, sier Leikvoll. Han er direktør for attføringsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Presse hjelpeapparatet

Hensikten med kuttet er å presse hjelpeapparatet og bedriftene til å få folk raskere ut i arbeid igjen, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Leikvoll mener at dette er feilslått politikk. Han hevder at det ikke finnes snarveier.

Moderne attføring handler om å bygge bro over en elv.  Broen må gå fra bredd til bredd. Den kan ikke ligge langt ute på åkeren eller midt i elven.

Johan-Martin Leikvoll, direktør i Attføringsbedriftene i NHO

- Individene må få muligheter og tid til å gjøre den jobben det er å komme seg tilbake til arbeidslivet, sier han.

NHOs attføringsbedrifter har erfaring for at det ofte tar flere år å bli tilbakeført. Men resultatet er da ofte at de blir i arbeid. 

 Leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Margaret Sandøy Ramberg, frykter at konsekvensen blir at flere må oppsøke sosialkontoret for å få penger til livsopphold.

- Hvis du har gjennomgått et attføringsløp og likevel står uten jobb etterpå, så mister du motet, sier hun.

Professor i sosialmedisin Per Fugelli
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

- Helt forkastelig

- Å måtte gå på sosialkontoret etter en attføringsperiode er et farlig skudd for baugen, sier professor i sosialmedisin Per Fugelli.

- Er det noe folk trenger på denne vanskelige broen, så er det pågangsmot og tid. Det er energi og tro på seg selv og tillit.

- Å miste støtten etter tre måneder er sosialmedisinsk helt forkastelig, mener Fugelli.

- På den ene siden snakker regjeringen hele tiden om arbeidslinjen, mens dette er å stenge folk ute fra arbeidslivet, sier professoren i sosialmedisin.

Full av muligheter

- Dette er folk med rusproblemer, folk som går på metadon, folk som har havnet i rullestol foreksempel.

- De er alle fulle av muligheter, og sjansene for at de skal bli stående i arbeidslivet etter attføring er veldig gode, sier direktør for attføringsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, Johan-Martin Leikvoll.