- Skattesvindel i milliard-klassen

Tre personer er siktet i forbindelse med at Økokrim anklager Transocean for å ha unndratt ti milliarder kroner fra beskatning i Norge.

Selskapet er en stor operatør på den norske sokkelen i Nordsjøen, skriver Dagens Næringsliv. Skulle Økokrim få

Natur og Ungdom og Bellona forsøkte i 2000 å hindre en av Transoceans rigger å nå Barentshavet.

Natur og Ungdom og Bellona forsøkte i 2000 å hindre en av Transoceans rigger å bli slept ut i Barentshavet. Nå er selskapet siktet for skattesvindel i milliardklassen.

Foto: Tarjei Huse, Natur og Ungdom / SCANPIX

gjennomslag for alle punkter kan det amerikanske selskapet bli nødt å betale en baksmell på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner. Beløpet vil i så fall bli en suveren ny norsk rekord.

- Ikke straffeansvar

Alle de tre tiltalte er nordmenn. Den ene er en topprevisor i Ernst & Young. De to andre skal spille en mer underordnet rolle i saken.

- Etter vår mening er det ikke foretatt handlinger som gir grunnlag for straffansvar hos Ernst & Young, uttaler Ernst & Youngs advokat, Erik Keiserud.

Tre punkter som Økokrim nå ser på er:

– En Transocean-rigg ble solgt fra et Transocean-selskap til et annet for å spare gevinstbeskatning, mens riggen befant seg noen få timer i internasjonalt farvann.

- Saken pågår

– Et utbytte fra et norsk Transocean-selskap på 2,6 milliarder kroner ble kjørt gjennom et Transocean-selskap i København, før pengene ble sendt til Cayman-øyene. Dersom utbyttet hadde blitt sendt direkte til skatteparadiset, ville det utløst gevinstbeskatning i Norge.

– Et betydelig lån fra et norsk datterselskap ble kanalisert gjennom et Transocean-selskap i Panama, før det nådde toppselskapet på Cayman.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen ved Økokrim understreker at etterforskningen ikke er ferdig ennå.

– Etterforskningen pågår. Saken er langt fra avsluttet. Kjennelsen fra tingretten har ingen betydning for det endelige påtalevedtaket, sier Morten Eriksen.