- Renta kan dobles på ett år

Før dagens renteheving i Norges Bank var styringsrenta 1,5 prosent. Ved utgangen av 2010 kan renta være 3 prosent, mener økonomer.

Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand

Makroøkonom Olav Chen og Storebrand har laget analyser som viser at markedet systematisk undervurderer hvor fort renten settes opp etter en økonomisk nedtur.

Foto: Storebrand

Norges Bank overrasket de fleste økonomer med dagens overraskende renteheving på 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent.

LES: Norges Bank hever renta

Ifølge Bloomberg ventet 11 av 13 økonomer på forhånd uendret rente, mens kun to ventet at Norges Bank ville øke med 0,25 prosentpoeng.

LES: Hovedstyrets begrunnelse for renteøkningen

- 3 prosent styringsrente om ett år

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities var blant de få som ikke ble overrasket av Norges Banks hovedstyre idag. Han både trodde på renteoppgang og mente at det var helt riktig av sentralbanken å sette opp renta nå.

- Grunnen til at renta settes opp er at den er for lav i forhold til situasjonen i økonomien i dag, sier Andreassen til NRK.

Han tror at flere banker nå vil sette opp sine boliglånsrenter, og venter at Norges Bank vil ha en styringsrente på 3 prosent ved utgangen av 2010 - en dobling fra nivået før dagens rentemøte.

- Men usikkerheten er stor. Det vi kan legge til grunn er at rentene vil være klart høyere om ett år enn i dag dersom norsk økonomi holder seg på noenlunde rett kjøl, sier Andreassen.

LES: Nordmenn er ikke bekymret for rentehopp

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

- Det er godt mulig at Norges Bank også kommer til å øke renta i februar, dersom situasjonen i norsk og internasjonal økonomi er sterk i mellomtiden, sier Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Foto: First Securities

- Undervurderer alltid farten i renteoppganger

Makroøkonom og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand ble i dag overrasket av Norges Banks rentebeslutning, men mener at det var helt riktig av Norges Bank å sette opp renta i dag for å motvirke nye bobler i økonomien.

Chen venter en styringsrente ved utgangen av 2010 på 3,25 prosent.

Det er 0,5 prosentpoeng høyere enn det som Norges Bank selv indikerte i pengepolitisk rapport i oktober - og mer enn en dobling fra nivået før dagens rentemøte.

LES: - Ikke grunnlag for å øke renta

- Vi har fulgt den økonomiske utviklingen nøye, og våre analyser viser at både renteoppturene og rentenedturene alltid kommer overraskende i forhold til det markedet venter, sier Chen.

Innebærer det at styringsrenta ved utgangen av neste år vil ligge høyere enn det gjennomsnittet av markedsaktørene spår, dersom historien gjentar seg?

- Ja, hvis historien gjentar seg vil det være tilfellet, avslutter Chen.