Hopp til innhold

Norges Bank hever renta

Norges Bank overrasker de fleste og hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent.

 Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad og hovedstyret i Norges Bank satte i dag overraskende opp renta med 0,25 prosentpoeng.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Rentebeslutningen kommer overraskende på de fleste eksperter.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Bloomberg News ventet 11 av 13 økonomer på forhånd at hovedstyret ville holde renten uendret. De resterende to ventet en renteheving på 0,25 prosentpoeng.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad viser til at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, og at prisveksten er nær Norges Banks langsiktige mål på 2,5 prosent.

- Det er igjen vekst i USA og i de fleste land i Europa. Aktiviteten fortsetter å øke i Asia. Samlet har oppgangen ute og hjemme som ventet fått bedre feste, og utsiktene for neste år synes mindre usikre. Derfor har vi valgt å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

LES: - Ikke grunnlag for å øke renta

- Boligprisene taler for renteheving

- Veksten i privat konsum er sterk, og boligprisene øker mye. Arbeidsledigheten holder seg på et forholdsvis lavt nivå. På den annen side kan bedrifts- og oljeinvesteringene falle noe mer enn ventet. Internasjonal økonomi går bedre, men det er fortsatt usikkerhet om utviklingen, spesielt i land med høy statsgjeld, sier Qvigstad.

Det har knyttet seg stor spenning til hva Norges Bank vil gjøre med renta her hjemme. Sentralbankens dilemma er at god økonomi blant husholdningene og stigende boligpriser taler for høyere renter, mens hensynet til kronekursen og norske eksportbedrifter taler for å holde renta nede.

Uendret rente i Sverige

Tidligere i dag kunngjorde den svenske sentralbanken at styringsrenten ble holdt uendret på 0,25 prosent på dagens rentemøte. Riksbanken varslet samtidig at renta ventes å bli liggende på det rekordlave nivået helt til høsten 2010.

På det siste rentemøtet i Norges Bank i oktober ble styringsrenta økt for første gang siden sommeren 2008, fra et historisk lavt nivå på 1,25 prosent.

LES: Setter opp renta

Norge ble dermed det første europeiske landet som hevet styringsrenta siden det økonomiske kaoset som har preget verdensøkonomien det siste året.